Net menkus pažeidimus privalu ištaisyti

Data

2021 12 08

Įvertinimas
2
ribozenklis.jpg

Žemės savininkai ar nuomotojai turėtų suklusti – Nacionalinė žemės tarnyba kontroliuos, kaip taisomi jos neplaninio patikrinimo metu nustatyti pažeidimai, pripažinti mažai pavojinga administracinių nusižengimų požymių turinčia veika.

Taip pat bus tikrinama, ar po raštiško Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (NŽT)  įspėjimo žemės savininkai  ir kiti naudotojai atkūrė sunaikintus ar sugadintus riboženklius. Šiems Žemės ūkio ministerijos siūlymams pritarta Vyriausybės posėdyje.

Iki šiol nebuvo aiškios tvarkos, numatančios kontroliuoti, kaip žmonės taiso NŽT patikrinimų metu nustatytus pažeidimus. Pavyzdžiui, nustačius, kad žemės sklypo riboženkliai sunaikinti ar sugadinti, nebūdavo aišku, kas privalo juos atkurti, nes tai padariusius asmenis nustatyti yra labai sunku ar net neįmanoma.

Todėl nuo šiol riboženklius privalės atkurti sklypo savininkai ar kiti tos žemės naudotojai.