Ministro K. Navicko akcentai Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje – santykiai su Kinija ir padėtis kiaulininkystėje

Data

2022 01 14

Įvertinimas
1
18234_ddfd34d930dd67fc9e74e6d3678bd7da.jpg

Situacija Lietuvos kiaulininkystės sektoriuje bei prekybiniai santykiai su Kinija ir toliau bus pagrindiniai klausimai, kuriuos sausio 17 d. Briuselyje vyksiančioje Europos Sąjungos Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje akcentuos žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas.

Kiaulienos sektoriaus patiriami sunkumai taryboje buvo aptariami jau ne kartą.

Pasak žemės ūkio ministro K. Navicko, situacija tebėra sudėtinga. Kiaulienos kainų augimas gruodį buvo trumpalaikis pagerėjimas, galimai siejamas su prieššventiniu laikotarpiu padidėjusia paklausa. Pastaruoju metu kainos vėl krenta. Išlieka sektorių toliau veikiantys neigiami veiksniai.

„Šį sektorių toliau veikia perteklinė kiaulienos pasiūla ES vidaus rinkoje, didelės pašarų ir energijos kainos, AKM protrūkiai, neigiamas COVID-19 pandemijos poveikis. Kiaulių augintojai dėl susikaupusių nuostolių bei didėjančių energetinių kaštų, brangių pašarų, supirkimo kainų svyravimų ir toliau susiduria su rimtais sunkumais. Vien nacionalinių pastangų nepakanka, krizė reikalauja ES lygio atsako ir ES finansinės paramos priemonių“, - teigia ministras.

Lietuvos ir Kinijos santykiai – po padidinamuoju ES stiklu

Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdyje EK pateiks naujausią informaciją apie padėtį tarptautinės prekybos žemės ūkio produktais srityje.

Vienas iš Lietuvai aktualiausių klausimų – eksporto į Kinijos rinką trikdžiai, atsiradę dėl šios šalies prieš mūsų valstybę vykdomų politiškai motyvuotų ekonominio spaudimo veiksmų.

Pasak ministro, svarbu, kad ES prekybos politika būtų orientuota į vienodų konkurencinių sąlygų užtikrinimą, bendradarbiavimo stiprinimą ir laisvosios prekybos susitarimų tinklo plėtrą. Labai svarbus ir ES ekonominių interesų gynimas.

„Pastaruoju metu patiriame didelį Kinijos ekonominį spaudimą. Lietuvos įmonės susidūrė su precedento neturinčiais trikdžiais, kurie turi įtakos ne tik dvišalei Lietuvos ir Kinijos prekybai, jie taip pat nukreipti ir prieš ES bendrąją rinką bei ES prekybos politiką. Šiems iššūkiams spręsti būtina vieninga ES reakcija, pasitelkiant visas priemones“, - teigia ministras K. Navickas.

2022 m. pirmą pusmetį ES Tarybai pirmininkaujanti Prancūzija pristatys savo pirmininkavimo programą. Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės srityse bus įgyvendinami Prancūzijos pirmininkavimo prioritetai: Europos suverenumas, kova su klimato kaita ir tvaraus vystymosi skatinimas.