2024-03-01

Lietuvos ir Lenkijos žemės ūkio ministrai ragina Lenkijos ūkininkus atsisakyti protestų. Paskelbtame bendrame pareiškime akcentuojama abiejų šalių atsakomybė užtikrinti laisvą prekių judėjimą (PAPILDYTA)

Šiandien įvykusiame Lietuvos žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko ir Lenkijos žemės ūkio ir kaimo plėtros ministro Czesław Siekierski nuotoliniame susitikime aptarta situacija pasienyje ir Lenkijos ūkininkų reikalavimai. Paskelbtame bendrame ministrų pranešime Lenkijos ūkininkai raginami susilaikyti nuo pasienio punkto blokavimo ir leisti abiejų šalių vyriausybinėms institucijoms atlikti tyrimą dėl grūdų prekybos srautų tarp Lietuvos ir Lenkijos.

DSC_0003.JPG

Šiandien Lenkijos ūkininkai pradėjo iš dalies blokuoti kelią Lietuvos ir Lenkijos pasienyje, ties Kalvarijos ir Budzisko pasienio punktu. Lenkijos premjerui nepavyko susitarti su protestuojančiais šalies žemdirbiais dėl jų keliamų reikalavimų ir suplanuotų akcijų, taip pat ir Lietuvos–Lenkijos pasienyje, atšaukimo. Nors premjeras pateikė protestuotojams pasiūlymų, tarp kurių buvo ir galimas sienos su Ukraina uždarymas importuojamai produkcijai, atnaujintos protesto akcijos vyks 270 skirtingų Lenkijos vietų.

Esant tokiai situacijai, abu žemės ūkio ministrai pabrėžė labai atsakingai vertinantys susidariusią situaciją Lietuvos ir Lenkijos pasienyje. Budzisko-Kalvarijų pasienio kirtimo punktas labai svarbus ne tik prekių, bet ir asmenų judėjimui tarp Lenkijos ir Baltijos šalių, todėl transporto trikdymų turi būti išvengta.

Lietuvos ir Lenkijos ministrų nuomone, reikia ypač atidžiai vertinti Lenkijos ūkininkų reikalavimus dėl grūdų tranzito apskaitos, todėl sutarta intensyvinti bendradarbiavimą šiais klausimais.

 

PAPILDYTA. 

Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos žem ės ūkio  minis trų bend ras pareiš kimas  dėl  prekybos Ukrainos grūdais klausimų

                                                                     Vilnius-Varšuva, 2024 m. kovo 1 d.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas ir Lenkijos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros ministras Czesław Siekierski po dvišalės vaizdo konferencijos sutarė dėl bendro pareiškimo. Jame ministrai:

  • Dar kartą patvirtino, kad Rusijos karinė agresija Ukrainoje padidino prekių srautus iš šios šalies ir sukėlė naujų iššūkių maisto ir pašarų kontrolės institucijoms Lenkijoje ir Lietuvoje.
  • Pripažino didelį situacijos poveikį ūkininkų padėčiai Lenkijoje ir išreiškė susirūpinimą dėl paskelbtų Lenkijos ūkininkų planų nuo 2024 m. kovo 1 d. blokuoti Budzisko-Kalvarijos pasienio punktą.
  • Lietuvos žemės ūkio ministras pabrėžė, kad pasienyje su Lietuva atlikti patikrinimai nepatvirtina, kad Ukrainos grūdai Lenkijos rinką pasiekia po atliktų muitinės procedūrų Lietuvoje.
  • Pripažino, kad bendra abiejų šalių atsakomybė – užtikrinti laisvą prekių judėjimą tarp dviejų kaimyninių ES šalių. Pabrėžta Budzisko-Kalvarijos pasienio punkto, kaip vienintelio taško, per kurį keliauja visų rūšių kroviniai ne tik iš / į Lietuvą, bet ir Latviją bei Estiją, svarba. Kasdien šį tašką kerta apie 6 600 krovininių automobilių.
  • Pareiškė suprantantys Lenkijos ūkininkų situaciją ir įsipareigojo stiprinti abipuses institucines pastangas siekiant išaiškinti ir laiku pranešti apie bet kokius sąžiningos prekybos pažeidimus. Įsipareigota tęsti tolesnį tarpinstitucinį koordinavimą ir kompetentingų Lietuvos ir Lenkijos institucijų bendradarbiavimą, siekiant išsiaiškinti Ukrainos grūdų, nukreiptų į Lietuvą ir gabenamų per Lenkijos teritoriją, tranzito maršrutus ir srautus.
  • Pakvietė Lenkijos ūkininkus susilaikyti nuo pasienio punkto blokavimo ir leisti abiejų šalių vyriausybinėms institucijoms atlikti tyrimą dėl grūdų prekybos srautų tarp Lietuvos ir Lenkijos.

 

flag.jpg