Kooperatyvų nariams – daugiau laisvės spręsti ir paprasčiau veikti

Siekiant paskatinti smulkiuosius ūkininkus burtis į kooperatyvus, palengvinta jų kūrimosi ir veiklos tvarka. Mažės administracinė našta, o kooperatyvų  nariai turės daugiau laisvės sprendžiant su kooperatyvo veikla susijusius  klausimus. Vyriausybė pritarė Žemės ūkio ministerijos parengtam Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo pakeitimo įstatymo projektui.

Numatoma, kad kooperatyvo narys turės teisę įstatuose nustatyta tvarka perleisti jam priklausančią balsavimo teisę kitam asmeniui, su juo sudarant balsavimo teisės perleidimo sutartį arba paprastos rašytinės formos įgaliojimu paskirti įgaliotinį, atstovausiantį jam narių susirinkime.

Iki šiol kooperatyvo nariai, negalintys dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių, valdybos ar tarybos susirinkime, negalėdavo išreikšti savo nuomonės per kitą dalyvį sudarant paprastos rašytinės formos įgaliojimą ir juo paskiriant įgaliotinį. Tinkamais buvo laikomi tik notariškai patvirtinti įgaliojimai arba balsavimo teisės perleidimo sutartys.

Taip pat supaprastinama visuotinio narių susirinkimo organizavimo tvarka – kooperatyvo nariai galės balsuoti raštu, pildydami balsavimo biuletenį. Visuotinius narių susirinkimus bus galima organizuoti ir juose balsuoti nuotoliniu būdu. Kooperatyvo nariai galės susirinkime dalyvauti ir balsuoti atviru balsavimu elektroninėmis ryšio priemonėmis, išskyrus, kai turės būti balsuojama slaptai. Iki šiol tokios galimybės kooperatyvų nariai neturėdavo.

Apibrėžti grynojo pelno dalies ir nuostolių skirstymo principai – panaikintas reikalavimas dividendams mokėti iki 10 proc. grynojo pelno. Kooperatyvas galės savo įstatuose nusimatyti maksimalią galimą paskirstyti grynojo pelno dalį. Nuostoliui dengti pirmiausia bus naudojamas atsargos (rezervinis) kapitalas. Likusios nuostolio dalies dengimo tvarka nustatoma kooperatinės bendrovės įstatuose.

Valdybos nariai, pirmininkas, stebėtojų taryba savo veiklą pradės kitą dieną po jų išrinkimo kooperatinės bendrovės narių susirinkime.

Šis projektas parengtas diskutuojant su socialiniais partneriais žemės ūkio ministro įsakymu sudarytoje darbo grupėje Šalies kooperatyvų būklei įvertinti ir pasiūlymams dėl veiklos reglamentavimo gerinimo pateikti.

Palengvinimai įsigalios Seimui priėmus šį įstatymą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-30