Ką daryti ūkininkams, kurie negali išlaikyti posėlio 8 savaites

Ūkininkai, kurie dėl nepalankių oro sąlygų ir atidėto posėlio sėjos termino nespės išlaikyti posėlį pagal reikalavimus 8 savaites dėl force majeure ar išimtinių aplinkybių, galės kreiptis į NMA dėl sankcijų netaikymo.

Atsižvelgiant į šiais metais šalyje susidariusias išskirtinai nepalankias oro sąlygas, posėlio sėjos terminas buvo atidėtas iki rugsėjo 1 d.

Vertinant tai, kad po pagrindinių kultūrų derliaus nuėmimo ir vėliau pasėjus posėlį dalis ūkininkų nespės įgyvendinti posėliui keliamų reikalavimų išlaikyti posėlį ne mažiau kaip 8 savaites, Žemės ūkio ministerija kreipėsi į Europos Komisiją (EK) išaiškinimo, ar ūkinininkai posėlį galėtų išlaikyti trumpiau, kad spėtų laiku pasėti žieminius javus.

EK patvirtino galimybę taikyti force majeure ir išimtinių aplinkybių nuostatas. Šios nuostatos turi būti taikomos neviršijant to, kas tikrai būtina, atsižvelgiant į force majeure ir išimtinių aplinkybių, su kuriomis susiduria ūkininkai, pobūdį.  

Todėl kiekvienu individualiu atveju ūkininkai, kurie posėlio negali išlaikyti 8 savaites dėl force majeure ar išimtinių aplinkybių, per 15 darbo dienų turėtų pranešti NMA apie tokias aplinkybes ir pateikti įrodančius dokumentus. Įvertinus pateiktus dokumentus, už šio termino nesilaikymą sankcijos gali būti netaikomos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-30