K. Navickas: „Ekoschemos tobulinamos tariantis su mokslininkais, ūkininkais“

Data

2021 11 10

Įvertinimas
1
foto.JPG

Žemės ūkio ministerijos specialistai su ūkininkais ir mokslininkais tęsia diskusijas, kaip efektyviai įgyvendinti ekoschemas. Geriausių sprendimų ieškota Kėdainių rajone, Akademijoje esančiame Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre. Ministras K. Navickas išklausė ūkininkų organizacijų atstovų siūlymus, atsakė į jų klausimus, pristatė galimas korekcijas.

Pasak ministro, siekis – rasti visiems priimtinus sprendimus. „Svarbu rasti priemones, kurios padėtų mažiausiomis sąnaudomis pasiekti geriausių rezultatų. Manau, kad galime sutarti dėl bendrų principų“, - teigė ministras.

Pasak K. Navicko, bus ūkių, kurie įvairiai vertins ir taikys ekoschemas, tačiau principas yra aiškus – nuo pastangų priklausys finansavimas.

„Ateinantis finansinis periodas bus kitoks. Viešosios lėšos bus  skiriamos pagal tam tikras sąlygas, o kompensacinėmis išmokomis bus skatinama prisidėti prie visuomenės gerovės. Būtent tai turi būti mūsų tikslas – ir ūkininkų, ir politikų. Ekoschemos – savanoriškai pasirenkama agroaplinkosaugos bei klimato priemonė, pagal kurią numatomos papildomos išmokos. Pats ūkininkas renkasi, kaip ir kiek nori prisidėti prie visuomenės gerovės“, – sakė ministras.

Ministerija socialiniams partneriams prieš mėnesį pristatė, kaip nuo 2023 m. veiks tiesioginių išmokų klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingos sistemos (ekoschemos).  Ieškant bendrų sprendimų, ministerijos specialistai jau ne kartą rengė pasitarimus su visomis ūkininkus vienijančiomis organizacijomis.

Susitikimų metu kartu ieškota sprendimų, kaip ūkininkams įgyvendinti ekoschemų reikalavimus. Ypač daug dėmesio sulaukė kompleksinė ekoschema ariamojoje žemėje, susidedanti iš 11 veiklų (sėjomaina, tarpiniai pasėliai, daugianarių pasėlių auginimas, sertifikuotos sėklos naudojimas, kraštovaizdžio elementų priežiūra  ir kt.).

Ministerija savo tinklalapyje yra paskelbusi po diskusijų su ūkininkais ir kitais partneriais atnaujintas ekoschemas. Jos ir toliau bus tobulinamos tariantis su mokslininkais bei ūkininkais. Nors ekoschemos ariamojoje žemėje susilaukia didžiausio dėmesio, tačiau ministerija rūpinasi, kad neliktų pamiršti ir gyvulių augintojai, ir sodininkai, ir daržininkai.

Ekoschemos  ne tik prisidės prie aplinkos apsaugos ir klimato tikslų įgyvendinimo, bet ir prie tvaresnių maisto sistemų kūrimo, išlaikant apsirūpinimo maistu ir gamybos potencialą bei didinant ūkių gyvybingumą ir konkurencingumą.

Konsultacijos su partneriais dėl Bendrosios žemės ūkio politikos Strateginio plano yra itin svarbi ir privaloma pagal Europos Sąjungos reglamentą procedūra. Į šias konsultacijas Žemės ūkio ministerija partnerius kviečia pagal konkrečią tematiką. Strateginio plano priemonių projektai koreguojami suderinus pozicijas su socialiniais partneriais.