Investicinių projektų įgyvendinimo terminai gali būti pratęsti

Data

2021 05 04

Įvertinimas
4
internet.jpg

Europos Sąjungos paramos gavėjai, dėl COVID-19 pandemijos suvaržymų negalintys laiku įgyvendinti suplanuotų investicinių projektų, turi galimybę pratęsti jų įgyvendinimo terminus.

Dėl karantino metu taikytų ar taikomų ribojimų pareiškėjai kartais nespėja pagal suplanuotus terminus įgyvendinti projektų ir laiku pateikti mokėjimo prašymų. Žemės ūkio ministerija primena, kad tokiu atveju jie nedelsdami turi kreiptis į Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA) ir prašyti pratęsti projektų įgyvendinimo terminus. NMA įvertins kiekvieno paramos gavėjo nurodytas aplinkybes ir suderins naujus projekto įgyvendinimo terminus, neviršijančius didžiausios galimos jo trukmės.

NMA, administruodama paramą COVID-19 pandemijos sąlygomis, taiko įvairius palengvinimus paramos gavėjams. Todėl projektų įgyvendintojai karantino metu mokėjimo prašymus gali teikti ir dažniau, nei numatyta paramos sutartyse ar paraiškose. Šiuo laikotarpiu pateikti mokėjimo prašymai neįskaičiuojami į nustatytą didžiausią galimą mokėjimo prašymų skaičių.

ŽŪM kartu su NMA nuolat ieško būdų, kaip sumažinti administracinę naštą ūkininkams. Pareiškėjai Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos administravimo ir priemonių įgyvendinimo taisyklėse gali rasti ir dar daugiau palengvinimų, taikomų karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 metu (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/629e83902cf611e4a83cb4f588d2ac1a/SCgkAtMgtN).