Gauti paramą jaunuolynų ugdymui bus paprasčiau

Data

2021 05 13

Įvertinimas
4
nature-4834431_960_720.jpg

Gera žinia miškų savininkams – planuojama, kad teikiant paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ veiklą „Jaunuolynų (iki 20 m. amžiaus) ugdymas“ nebereikės projekto finansavimo šaltinius pagrindžiančių dokumentų. Tam pritarta Lietuvos kaimo plėtros programų valdymo komiteto posėdyje.

Iki šiol pareiškėjai, teikdami paraiškas turėdavo užtikrinti tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, nuosavas lėšas, nurodytas ir pagrįstas paramos paraiškoje. Skolintos lėšos būdavo pagrindžiamos kartu su paramos paraiška, pateikiant finansų įmonės arba kredito įstaigos paskolos suteikimo galimybės patvirtinimo dokumentus. Nuosavos (turimos) lėšos buvo pagrindžiamos banko sąskaitos išrašu.

Šie reikalavimai ypač apsunkindavo vyresnio amžiaus pareiškėjus, nesinaudojančius elektroninės bankininkystės paslaugomis, todėl buvo nuspręsta siūlyti atsisakyti perteklinio reikalavimo. Tad pareiškėjai nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. teiksiantys paraiškas paramai jaunuolynų ugdymui gauti, tai galės daryti kur kas paprasčiau.

Už jaunuolyno ugdymo išlaidas teikiama vienkartinė nustatyto dydžio kompensacinė išmoka 343 Eur hektarui.

Taip pat nuspręsta siūlyti, kad antrą kartą parama jaunuolynų  (iki 20 metų amžiaus) ugdymui tame pačiame plote gali būti teikiama, jeigu paraiška pakartotiniam jaunuolynų ugdymui pateikta praėjus ne mažiau kaip trejiems metams nuo galutinės paramos išmokėjimo dienos iki naujos paraiškos pateikimo dienos.

Parama jaunuolynų ugdymui tame pačiame plote gali būti teikiama tik du kartus per KPP įgyvendinimo laikotarpį. Iki šio trejų metų laikotarpis buvo pradedamas skaičiuoti nuo pareiškėjui išmokėtos galutinės paramos sumos pagal minėtą veiklą. Tačiau kilo rizika, kad faktiškai atlikti jaunuolyno ugdymą galima ir nepraėjus trims metams nuo ankstesnio ugdymo, todėl ši nuostata keičiama.