ES Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryba: nuo ekologijos iki gyvūnų gerovės

Data

2021 07 20

Įvertinimas
5
7ac64130-99f7-4a9a-870e-aaa2837a452f.jpg

Europos Sąjungos (ES) Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų tarybai  pirmininkaujančios Slovėnijos žemės ūkio ministrų pirmajame susitikime patvirtintos Tarybos išvados dėl ekologinio ūkininkavimo plėtros, aptartos tarptautinės prekybos aktualijos, gyvūnų gerovės klausimai.

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas akcentavo ekologinio ūkininkavimo plėtros svarbą. „Nekyla abejonių – ekologinė žemės ūkio gamyba svarbi vartotojams, gamintojams ir visai visuomenei, todėl ir toliau turi būti skatinama jos plėtra. Skatinsime ūkininkų kooperaciją, lyderystę trumpose maisto tiekimo grandinėse. Kviečiame visų miestų savivaldybes tapti partneriais kuriant trumpųjų grandinių schemas ir infrastruktūrą, kad maisto krepšeliai be tarpininkų pasiektų darželius, mokyklas ir kitas viešojo sektoriaus įstaigas“, – teigė ministras K. Navickas.

Žemės ūkio ministerija aktyviai prisideda prie to, kad šalies piliečius, ypač mažuosius, pasiektų sveikatai palankus ir saugus maistas. Jau keleri metai įgyvendinama ekologiško maisto darželiams programa, kuri remiama nacionalinio biudžeto lėšomis.

Su prekyba susiję žemės ūkio klausimai

Žemės ūkio komisaras Janušas Vojciechovskis (Janusz  Wojciechowski) pateikė ministrams aktualią informaciją apie tarptautinę prekybą. Ministras K. Navickas palankiai vertino Europos Komisijos pastangas atveriant naujas eksporto galimybes. Taip pat gerėjančius ES ir JAV prekybinius santykius.

„JAV rinka svarbi Lietuvos gamintojams, ypač eksportuojantiems pieno ir mėsos produktus. Norime sugrįžti prie aktyvios prekybos“, – sakė ministras.

K. Navickas palaikė žaliosios krypties, tvarumo aspektų įtraukimą į esamus ir būsimus prekybos susitarimus. „Eidami šia kryptimi to paties tikimės ir iš mūsų prekybos partnerių. Reikia užtikrinti vienodas konkurencines sąlygas ES žemės ūkio gamintojams. Importuojami produktai turi atitikti aukštus ES standartus aplinkosaugos, sveikatos, maisto saugos, kokybės, gyvūnų gerovės srityse, kurių laikosi mūsų ūkininkai“, – mano ministras.

Dėmesys – gyvūnų gerovės klausimams

Tarybos metu aptarti ir gyvūnų gerovės klausimai. Vienas jų – Europos piliečių iniciatyva drausti  gyvūnus laikyti narvuose. Ministras K. Navickas palankiai vertino piliečių susirūpinimą gyvūnų gerove. Jis akcentavo, kad priimant sprendimus būtina atlikti visapusišką vertinimą, kiek dėl šių pokyčių brangtų maisto produktai. Tai svarbu, kad nebūtų paveiktos pažeidžiamos grupės, skurdą patiriantys žmonės.

Ministras taip pat pažymėjo, kad naujų reikalavimų įgyvendinimui turi būti nustatyti realūs terminai, atsižvelgiant į valstybių narių padėtį ir reikalingas investicijas. Turi būti užtikrintos lygios konkurencinės sąlygos prekyboje ir ES rinkoje, ir su kitomis šalimis.