Daugiamečių pievų atkūrimas aptartas ministro K. Navicko susitikime su jaunaisiais ūkininkais

Data

2021 11 05

Įvertinimas
6
253061491_413219417086268_3764255618143102457_n.jpg

Kaip atkurti daugiametes pievas ir jas išsaugoti – apie tai žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas diskutavo su Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos nariais bei jų vadovu Vytautu Buivydu.

Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vadovas V. Buivydas teigia, kad daugiamečių pievų atkūrimo klausimas kelia daugiausia rūpesčių. Anot jo, yra dalis jaunų ūkininkų, kurie ūkius perėmė iš tėvų, anksčiau užsiėmusių gyvulininkyste, ir priėmė įsipareigojimus naujai kurti augalininkystės ūkius. Šie ūkiai gali patirti sunkumų vystyti gamybą, o gautą paramą gali tekti grąžinti.

„Ministras mus išgirdo. Gerai, kai yra diskutuojama su ūkininkais, kad esame girdimi, tikiuosi palankių ir teisingų sprendimų. Tam tikrų išimčių ministerijai tektų ieškoti. Šis susitikimas suteikė vilties,  kad bus priimti sprendimai, kurie ūkininkus nuramins“, – teigia V. Buivydas.

Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga siūlo reikiamą atkurti pievų plotą solidariai padalyti visiems ūkininkams, o tolesnį daugiamečių pievų išsaugojimą skatinti parama, kad ūkininkai būtų suinteresuoti jas išlaikyti.

„Vertinu tokius susitikimus, kai ūkininkai pateikia pavyzdžių, kokią įtaką jų veiklai gali turėti priimami sprendimai ir pasiūlo konstruktyvius sprendimus. Būtent toks buvo susitikimas su jaunaisiais ūkininkais“, –  teigia žemės ūkio ministras.

Kad atkuriant dalį pievų ūkininkai nepatirtų nuostolių, įvairių regionų jaunieji ūkininkai siūlo inventorizuoti vandens telkinių pakrančių, melioracijos kanalų apsaugos zonas, kurios galėtų būti įtrauktos į atkuriamų daugiamečių pievų plotus. Tiesa, šie plotai turėjo būti deklaruojami.

Jaunieji ūkininkai taip pat pasidalijo nuogąstavimais, kad pievos gali būti ir toliau ariamos, bet nedeklaruojamos, tiesiog siekiant pelno iš grūdinių kultūrų. Kalbėta ir apie tiesioginių išmokų lubų taikymą susijusiems ūkiams bei kitus žemės ūkiui aktualius klausimus.

Kodėl reikia atkurti dalį daugiamečių pievų

Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos šalys,  mokėdama žalinimo išmokas, yra įsipareigojusi išsaugoti tam tikrą daugiamečių pievų ir ganyklų dalį, tačiau šiemet paaiškėjo, kad užarta 5 procentais daugiau nei leistina riba. Todėl būtina atkurti dalį daugiamečių pievų. Kaip tai padaryti ministerija tariasi su įvairiomis žemės ūkio asociacijomis bei ūkininkais.

Pievų santykis yra nuolat kontroliuojamas ir kasmet kinta. Kiekvienais metais prieš deklaravimo pradžią yra primenama, kad pievų plotus reikia išlaikyti ir kad gali atsirasti prievolė atkurti suartus pievų plotus. Pievų plotai mažėjo kasmet nuo 2018 m. ir 2021 m. viršijo leistiną ribą.

Daugiamečių pievų atkurti nereikia, kai pagal reikalavimus jos apsodinamos mišku (išskyrus trumpos rotacijos želdinius, kalėdines eglutes ar energetinius medžius) arba jų plotas panaudotas viešiesiems tikslams, taip pat tais atvejais, kai visi deklaruoti plotai yra sertifikuoti ekologinei gamybai.

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos iki gruodžio 31 d. įvertins galimas išimtis, apskaičiuos ir asmeniškai informuos tuos pareiškėjus, kuriems atsiranda prievolė atkurti pievų plotus, konkrečiai nurodydama, kiek ha pievos ūkininkas privalės atkurti iki kitų metų paraiškos pateikimo dienos. Pievą atkurti bus galima tame pačiame arba kitame plote.