Darbo grupė kooperacijai šalyje skatinti tęs savo veiklą

Data

2021 01 29

Įvertinimas
1
rankos.png

Žemės ūkio ministerijoje anksčiau veikusi darbo grupė kooperacijai skatinti bus atnaujinta. Tai patvirtino žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ surengtame nuotoliniame posėdyje, kuriame aptarti kooperacijos plėtrai aktualiausi klausimai.

Žemės ūkyje kooperacijos procesas vis dar gana vangus. Ji ypač reikalinga mažiesiems ir vidutiniams ūkiams, planuojantiems ar jau dalyvaujantiems trumposiose maisto tiekimo grandinėse, bei ketinantiems investuoti į technologijas. Per bendradarbiavimą ir kooperacinę veiklą smulkieji ir vidutiniai ūkiai ne tik būtų garantuoti dėl savo ateities, bet ir didintų produktyvumą, užsitikrintų aukštesnes pajamas. Tačiau kooperacijai nepakanka vien pinigų - ūkininkams vis dar trūksta pasitikėjimo vienas kitu. Kooperacija kol kas labiausiai išplėtota šalies pieno ir grūdų sektoriuje.

„Kooperacijos kelio“ atstovai pristatė, su kokiomis valdymo, kapitalo pritraukimo, sprendimų priėmimo problemomis susiduria kooperatyvai.

Kartu su žemės ūkio ministru ir Seimo Kaimo reikalų komiteto nariais aptartas poreikis tobulinti Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymą. Šis įstatymas yra pagrindinis dokumentas, kuris sukuria galimybes kooperatyvams veikti. Tačiau jis labiau orientuoja kooperatyvus gauti pelną parduodant žaliavas. Įstatymas vis dar neskatina didinti investicijas į užaugintos produkcijos perdirbimą. O tai ne tik užtikrintų didesnes ūkininkų pajamas, bet ir tvaresnę kooperatyvų veiklą.

Vienas diskutuotinų dalykų susijęs su kooperatyvų pripažinimo tvarka. Kooperatyve dalyvaujančiam ir ES paramos siekiančiam ūkininkui skiriami papildomi balai, taigi pripažinimas yra svarbus veiksnys. Taip pat siekiama pakeisti pelno paskirstymą, suteikiant daugiau laisvės kooperatyvo narių sprendimams. Komanditinių kooperatyvo narių įteisinimas – tai dar vienas siūlomas įstatymo pakeitimas. Komanditiniai nariai kooperatyve dalyvauja kaip investuotojai, bet nedalyvauja jo ekonominėje veikloje. Tokių narių įteisinimas leistų kooperatyvams pritraukti daugiau kapitalo.

Kadangi dalies kooperatyvų plėtra neišvengiama, jiems labai svarbi ES investicinė parama. Diskutuota dėl šios paramos teikimo galimybių, investiciniams projektams taikomų ekonominio gyvybingumo rodiklių peržiūrėjimo. „Kooperatyvai yra tikrai labai svarbūs. Tačiau pyragas vienas – norinčių daug. Negalime iškraipyti rinkos, į viską turime žiūrėti sistemiškai, atsižvelgti į konkrečias sąlygas“,  - apie investicinės paramos galimybes kalbėjo ministras.

Posėdyje taip pat diskutuota valstybinės žemės deklaravimo, konsultavimo ir kitais kooperatyvams svarbiais klausimais.

Ministro K. Navicko siūlymu visi  klausimai bus toliau nagrinėjami darbo grupėje šalies kooperacijos būklei įvertinti ir pasiūlymams dėl kooperacijos plėtros pateikti. Šios grupės veikloje dalyvauja žemdirbių savivaldos, mokslo ir kitų suinteresuotų institucijų bei organizacijų atstovai.