>
2022-06-29

Apie maisto produktų kokybę jau informuoja du ženklai

Produktai, pagaminti pagal Nacionalinę maisto kokybės sistemą, jau gali būti ženklinami dviem ženklais. Šie ir kiti taisyklių pakeitimai, įtraukiantys tvarios gamybos aspektus, leis išplėsti gamintojų ratą, padidinti rinkai tiekiamų kokybiškų produktų asortimentą ir suteiks platesnį pasirinkimą vartotojui.

Taip pat naujose taisyklėse sukonkretinami veiksniai, kuriais pagal Nacionalinę maisto kokybės sistemą pagaminti produktai (NKP) turi išsiskirti iš įprastinių produktų, esančių rinkoje: pasižymėti kokybe, atsekama kilme, gaminami tausojant aplinką ir užtikrinant gyvūnų gerovę.

Skirtingais ženklais ženklinami produktai skirsis ne žaliavų kilmės ar pagaminimo šalimi, tačiau reikalavimais tiek gamybos procesui, tiek ir galutinio produkto kokybei.

Naujuoju ženklu „Nacionalinė kokybė. Lietuva“ ženklinami produktai, atitinkantys pagrindinius Nacionalinės maisto kokybės sistemos keliamus reikalavimus, o raudonu ženklu „Kokybė“ – produktai, atitinkantys pagrindinius ir papildomus reikalavimus. Šie reikalavimai išdėstyti devyniose konkrečių produktų grupių specifikacijose, kurias galima rasti čia.

NKP ženklu turi būti ženklinami rinkai tiekiami, tiesiogiai žmonėms vartoti skirti produktai.

Tiesiogiai galutiniam vartotojui parduodantieji savo ūkyje ar įmonėje išaugintus ir (arba) pagamintus NKP, pardavimo metu galutiniam vartotojui gerai matomoje vietoje turi laikyti sertifikavimo įstaigos išduotą sertifikatą, kuriuo patvirtinama parduodamų NKP atitiktis keliamiems reikalavimams.

Ilgą laiką sertifikuoti NKP teisę turėjo vienintelė sertifikavimo įstaiga VšĮ „Ekoagros. Tačiau š. m. birželio 17 d. tokia teisė suteikta ir UAB „Ekoliuks". Šia veikla ateityje galėtų užsiimti ir kitos, taisyklių reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos.

2021 m. galiojo 367 NKP sertifikatai. Pagal šią sistemą produktus gamino 365 ūkio subjektai.