23. Kokie yra kooperatyvų veiklos principai?

Kooperatyvai pasaulyje veikia pagal 7 sutartus kooperacijos principus. Šie principai nurodo gaires kooperatyvo veiklai ir skatina bendruomeniškumo idėjas.

1. Savanoriška ir atvira narystė. Kooperatyvai – savanoriškos organizacijos, atviros visiems žmonėms, galintiems teikti savo paslaugas ir prisiimti su naryste susijusią atsakomybę.

2. Demokratiški narių sprendimai. Tai demokratiškos organizacijos, kontroliuojamos jų narių, aktyviai dalyvaujančių priimant sprendimus.

3. Ekonominis narių įnašas. Kooperatyvo nariai įneša vienodus pajinius įnašus ir kontroliuoja kooperatyvo kapitalą. Bent dalis šio kapitalo yra bendra kooperatyvo nuosavybė.

4. Autonomija ir nepriklausomumas. Kooperatyvai – tai autonomiškos savitarpio paramos organizacijos, kontroliuojamos jų narių.

5. Švietimas ir kompetencijų kėlimas. Kooperatyvas organizuoja mokymus savo nariams, išrinktiems atstovams, valdytojams ir darbuotojams, kad šie galėtų efektyviai prisidėti prie savo kooperatyvo plėtros. Taip pat šviečia visuomenę apie kooperaciją ir jos naudą.

6. Bendradarbiauja tarpusavyje. Kooperatyvai stiprina kooperatinį judėjimą bendradarbiaudami su kitais kooperatyvais vietiniu, nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygmenimis. Lietuvoje jau veikia antro lygio kooperatyvai, vienijantys regiono kooperatyvus į bendrą veiklą.

7. Rūpinasi bendruomene. Kooperatyvai veikia savo vietinės bendruomenės labui, stiprina tvarią plėtrą regionuose.

Atnaujinimo data: 2023-12-12