20. Siekiant pripažinto žemės ūkio kooperatyvo statuso, kurį dokumentą – audito ar revizijos išvadą – turi pateikti kooperatyvas?

Turi pateikti dokumentą, kuris yra įtvirtintas kooperatyvo įstatuose. Jei įstatuose įrašytas auditas – teikia audito išvadą, jeigu revizija – revizijos išvadą.

Atnaujinimo data: 2023-12-12