Šviečiamoji gyvulininkystės programa

STARTUOJA ŠVIEČIAMOJI GYVULININKYSTĖS PROGRAMA VAIKAMS IR JAUNIMUI! KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS!

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (toliau - Agentūra) įgyvendina Šviečiamąją gyvulininkystės programą (Programa), kurios tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste.

Įgyvendinant programą vaikai ir jaunimas bus supažindinti su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais. Taip pat su saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų rengimu, darbo šioje srityje galimybėmis.

Nuo 2022 m. vasario 1 d. iki vasario 22 d. skelbiamas kvietimas ugdymo įstaigoms teikti paraiškas dalyvauti Programoje. Paraiškos teikiamos elektroniniu paštu [email protected].

Programa skirta:

 • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikams (I modulis);
 • pradinio ugdymo (1-4 klasių) moksleiviams (II modulis);
 • pagrindinio ugdymo (5-8 klasių) švietimo įstaigų moksleiviams (III modulis).
  Kaip vyksta Programos įgyvendinimas
  Paraiškos pagal Programos I–III modulius priimamos iš visų Lietuvos Respublikos teritorijos apskričių (toliau – apskritis). Iš tinkamų finansuoti paraiškų atrenkama po vieną tinkamą finansuoti paraišką iš kiekvienos apskrities pagal kiekvieną Programos modulį (I–III). Likusios tinkamos finansuoti paraiškos dalyvavimui Programoje atrenkamos neatsižvelgiant į apskritį.
  Atrinktos įstaigos aprūpinamos (organizatorių lėšomis) mokomąja medžiaga ir priemonėmis.
  Įgyvendinantys Programos I modulį savarankiškai vykdo šviečiamąją veiklą savo švietimo įstaigoje pagal suteiktą mokomąją medžiagą ir priemones bei dalyvauja Agentūros organizuojamoje ūkinių gyvūnų parodoje arba mugėje.
  Įgyvendinantys II modulį taip savarankiškai vykdo šviečiamąją veiklą savo įstaigoje ir dalyvauja Agentūros organizuojamoje pažintinėje išvykoje į ūkininko ūkį arba žemės ūkio bendrovę.
  Įgyvendinantys III modulį vykdo šviečiamąją veiklą ir dalyvauja Agentūros organizuojamoje pažintinėje išvykoje į mokslo ir studijų instituciją.
  Pasibaigus šviečiamajai veiklai, dalyvavusieji Programoje turės galimybę pademonstruoti, ką jie sužinojo apie gyvulininkystę ir dalyvauti kūrybiniame konkurse.
  Svarbi informacija dėl paraiškų pildymo
  Susidomėjusiems ir norintiems dalyvauti Programoje reikia užpildyti paraiškos formą (pridedama). Kartu su paraiška būtina pridėti asmens, atsakingo už Programos modulio įgyvendinimą, gyvenimo aprašymą (CV). Pareiškėjas su paraiška gali pateikti kitus papildomus dokumentus, kurie, jo manymu, gali būti svarbūs vertinant paraišką. 
  Paraiškos, pateiktos po kvietime nustatyto termino, nepriimamos.
  Viena ugdymo įstaiga gali teikti vieną paraišką.
  Daugiau informacijos
  Neringa Janušauskienė, VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Mokymo organizavimo skyriaus specialistė  tel. 8 618 41969 el. p. [email protected].
  Lina Šimonienė, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Gyvulininkystės ir gyvūnų gerovės skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 239 84 70, el. p. [email protected].
  TEISĖS AKTAI
  Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-903 .
  Paraiškos forma.

2022 M. ŠVIEČIAMOSIOS GYVULININKYSTĖS PROGRAMOS DALYVIAI

Dalyviai

EDUKACINIAI FILMAI:

PROGRAMOS RENGINIAI:

 Su interaktyviais žaidimais ir virtualiomis ekskursijomis susipažinti čia

Pasibaigus šviečiamajai veiklai, dalyvavusieji programoje privalės pademonstruoti, ką jie sužinojo apie gyvulininkystę, ir dalyvauti kūrybiniame vaikų bei jaunimo konkurse.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-29