Baltijos jūros regiono strategija

Interreg Baltijos jūros regiono programa 2021 – 2027 m. laikotarpiu finansuoja projektus, kurie prisideda prie bendradarbiavimo Baltijos jūros regione stiprinimo, nenumatytų iššūkių sprendimo, klimato kaitos ir tvaraus vandens valdymo. Potencialūs projektų partneriai yra kviečiami jungtis į partnerystes, rengti projektines paraiškas ir teikti Interreg Baltijos jūros regiono programos sekretoriatui.

Platesnė informacija Interreg Baltijos jūros regiono programos tinklalapyje:

https://interreg-baltic.eu/gateway/calls ir pateikčių dokumente (pridedamas).

Atnaujinimo data: 2023-12-12