>

Pokyčiai nepriklausomoje Lietuvoje

Nepriklausomoje Lietuvoje Žemės ūkio ministerija atkurta Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. I-61, kuriuo paskirta Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Nepriklausomoje Lietuvoje ministerijos veiklos pobūdis kito. Be žemės ūkio, jai buvo pavesta administruoti maisto ir žuvininkystės ūkį. Savo veikla ministerija turėjo sudaryti palankią teisinę, ekonominę aplinką ir sąlygas reikiamoms institucijoms kurtis, minėtų šakų ir kaimo plėtrai.

1996 m. prie jos prijungta Miškų ūkio ministerija ir naujoji institucija pavadinta Žemės ir miškų ūkio ministerija. 1998 m., miškų ūkio administravimą perdavus Aplinkos ministerijai, grąžintas senasis pavadinimas.

Integruojantis į ES ministerija buvo atsakinga už teisės aktų, susijusių su žemės, maisto ir žuvininkystės ūkiu bei kaimo plėtra, suderinimą su ES teisės aktais. 2004 m. įstojus į ES ministerija tapo atsakinga už ES Bendrosios žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos įgyvendinimą Lietuvoje.

Ministerija stengėsi vykdyti savo nuostatuose numatytus uždavinius, tačiau sudėtinga žemės ūkio situacija ir naujo ūkininkavimo būdo poreikis vertė dažnai pertvarkyti jos struktūrą. Ne kartą ji tobulinta ir pastaraisiais metais.

Atnaujinimo data: 2023-12-12