Žemės ūkio ministerija tiesia kelius į Rytų šalių rinkas

Data

2014 10 17

Įvertinimas
0

            Rusijai paskelbus embargą daugumai maisto produktų, importuojamų iš Europos Sąjungos, 
Lie­tu­vos įmonės nusisuko nuo šioje šalyje organizuojamų žemės ūkio parodų ir dairosi į kitas rinkas. Žemės ūkio ministerija, kartu su įmonėmis ieškanti kelių į perspektyvias Rytų šalių rinkas, remia jų dalyvavimą parodose, atveriančiose realias verslo plėtros galimybes naujuose regionuose.  

            ,,Ilgą laiką mūsų šalies žemės ūkio ir maisto produktų eksportas buvo orientuotas į Rusijos rinką, tačiau bendromis pastangomis šią strategiją aktyviai keičiame. Žemės ūkio ministerija šiuo metu organizuoja Lietuvos įmonių dalyvavimą kitose šalyse vykstančiose tarptautinėse maisto produktų ir gėrimų, gyvulininkystės bei veislininkystės parodose“, – sako žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.  

              Spalio mėnesį VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra (ŽŪMPRA) įrengs Lietuvos nacionalinį jungtinį stendą Kazachstane vyksiančioje tarptautinėje žemės ūkio, veislininkystės ir gyvulininkystės parodoje „KazAgro/KazFarm 2014“. Parodoje savo veiklą pristatys keturios veislininkystės organizacijos ir įmonės. Šį mėnesį gausaus Lietuvos žemės ūkio ir maisto pramonės įmonių desanto  – net 45 įmonių – sulauks ir tarptautinė maisto produktų paroda „SIAL 2014“ Prancūzijoje.  

              Atsižvelgdama į įmonių pageidavimus dalyvauti tarptautinėse parodose Jungtiniuose Arabų Emyratuose, ŽŪMPRA organizuoja Lietuvos maisto pramonės įmonių dalyvavimą tarptautinėje maisto produktų, gėrimų, aptarnavimo ir įrangos parodoje „SIAL Middle East 2014“, kuri vyks lapkričio pabaigoje Abu Dabyje. Parodos metu bus įrengtas net 105 kv. m jungtinis stendas, kuriame savo produkciją pristatys 10 įmonių.

                Planuojant dalyvavimą parodose ir atrenkant patraukliausias, kasmet atliekama įmonių ir asociacijų apklausa. Šiemet savo nuomonę išsakė 236 ūkio subjektai, parodas vertinantys kaip puikią galimybę vienu metu užmegzti maksimaliai daug verslo kontaktų, pristatyti savo galimybes, aptarti tolesnes bendradarbiavimo su esamais partneriais gaires. 2015 m. pirmąjį pusmetį įmonės norėtų dalyvauti šiose parodose: vasario mėnesį  – „Gulfood 2015“ (tarptautinė maisto produktų, gėrimų ir įrangos technologijų paroda, JAE) ir „Biofach 2015“ (tarptautinė ekologiškų produktų paroda, Vokietija), kovą – „Foodex Japan 2015“ (tarptautinė maisto produktų ir gėrimų paroda, Japonija), gegužę – „SIAL China 2015“ (tarptautinė maisto produktų ir gėrimų paroda, Kinija).

              ŽŪMPRA specialistai pastebėjo, kad kas­met vis dau­giau Lie­tu­vos bend­ro­vių da­ly­vauja di­de­lė­se tarp­tau­ti­nė­se parodose, vyks­tan­čio­se To­ki­ju­je, ki­tuo­se Ja­po­ni­jos mies­tuo­se. Šioje šalyje jau veikia dvi parduotuvės, kuriose galima įsigyti vien tik lietuviškos produkcijos, Japonijos vartotojus dominančios dėl aukštos kokybės. Ši priežastis ir lėmė, kad kitais metais Lietuvos įmonės pirmą kartą dalyvaus vienoje didžiausių Japonijos parodų „Foodex Japan 2015“.

               Atsižvelgdama į poreikius, ŽŪMPRA organizuoja ir seminarus įmonėms, norinčioms sėkmingai eksportuoti savo produkciją į užsienio rinkas.

              Organizuodama įmonių dalyvavimą tarptautinėse žemės ūkio ir maisto produktų parodose, ŽŪMPRA bendradarbiauja su tos šalies diplomatais, kurie dažnai padeda įmonėms produkcijos transportavimo, patikimų distributorių ieškojimo ir pasirinkimo klausimais bei kontaktuoti su užsienio šalies valstybės institucijomis.

Žemės ūkio ministerijos informacija