Ukrainos žemės ūkio viceministrė: „vertiname Lietuvos patirtį“

Data

2015 02 05

Įvertinimas
0

Žemės ūkio viceministras Vilius Martusevičius susitiko su Ukrainos agrarinės politikos ir maisto viceministre eurointegracijai Vladyslava Rutytska bei aptarė bendradarbiavimo galimybes žemės ūkio srityje.

Lietuvą ir Ukrainą nuo seno sieja artimi ryšiai. Pastaruoju metu, Ukrainai pasiryžus integruotis į Europos Sąjungą (ES),  jie tik stiprėja. Ukrainos delegacija, vadovaujama jų viceministrės lankosi Lietuvoje, norėdama gauti daugiau praktinių patarimų ir informacijos apie kaimo plėtros programą, augalų apsaugą, kaimo turizmą, šalutinių gyvūninių produktų tvarkymą ir pan.

Žemės ūkio viceministras Vilius Martusevičius  pažymėjo, jog Lietuva pasirengusi teikti Ukrainos kolegoms detalias ir konkrečias konsultacijas dėl integracijos į ES, kad būtų išvengta klaidų, kurias dėl nepatyrimo padarė mūsų šalis.

Ukrainos žemės ir maisto ūkiui būtini struktūriniai pokyčiai. Šiuo metu šalis stengiasi įgyvendinti saugią maisto gamybos grandinę nuo lauko iki stalo – nuo gyvūnų gerovės ūkyje iki maisto produktų kokybės parduotuvėse. Visoje maisto produkto gamybos grandinėje turi būti užtikrinamas atsekamumas – galimybė sužinoti, kur ir kokiomis sąlygomis produktas bei jo sudedamosios dalys buvo išaugintos, perdirbtos, kol pasiekė vartotojų stalą. Tam, kas Lietuvoje jau seniai įprasta, Ukrainoje tik pradedami tiesti keliai.

Ukrainos viceministrė taip pat domėjosi, kaip Lietuvoje veikia Nacionalinė žemės tarnyba, kokios funkcijos jai deleguotos, kaip veikia Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

Susitikimo metu susitarta nuolat palaikyti artimus ryšius, keistis informacija, dalytis patirtimi. Lietuvos žemės ūkio ministerija pažadėjo teikti nuolatines konsultacijas dėl Ukrainos integravimosi į ES.

Ukrainai, kurią krečia neramumai, šiuo metu labai reikalinga kaimyninių valstybių parama.  2014 metų birželį buvo pasirašytas dvišalis Veiksmų planas 2014–2016 metams. Lietuva į Ukrainą ketina eksportuoti mėsos, žuvies ir pieno produktus. Taip pat ketinama keistis patirtimi mokslo, gyvulininkystės, žuvininkystės, veislininkystės  ir kt. srityse. Ypač aktualūs yra dvynių projektai, kai vienos ir kitos valstybės institucijos pradeda bendradarbiauti tarpusavyje.

Ukraina – nuolatinė Lietuvos prekybos žemės ūkio ir maisto produktais partnerė.  2014 m. daugiausia į Ukrainą eksportuota sūrių, pieno produktų, gaminių ir konservų iš žuvų, grietinėlės, laktozės ir laktozės sirupo. 2013 metais žemės ūkio ir maisto produktų eksportas iš Lietuvos siekė 4695,8 mln. eurų. Eksporto struktūroje pagal šalis Ukraina buvo 24 vietoje iš 134 šalių.

Žemės ūkio ministerijos informacija