Ukrainos kolegos patirties semiasi Lietuvoje

Data

2013 09 18

Įvertinimas
0

Rugsėjo 18 d. žemės ūkio viceministrė Leokadija Počikovska bei atsakingi ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros pareigūnai susitiko su Ukrainos Agrarinės politikos ir maisto ministerijos specialistų delegacija, vadovaujama Finansų departamento direktoriaus Achidžanov Bagrat Rafikovič. Svečiai išreiškė pageidavimą mokytis iš Lietuvos, kaip tinkamai rengti nacionalinę žemės ūkio ir kaimo plėtros strategiją, bendrai ieškoti galimybių pasidalinti mūsų šalies patirtimi šioje srityje. Lietuvos specialistai ypatingai daug klausimų sulaukė apie pereinamojo laikotarpio (prieš įstojant į ES) sunkumus, atitinkamų norminių teisės aktų parengimą ir kt.  

Viceministrė L. Počikovska pabrėžė, kad Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Valstybinės augalininkystės tarnybos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bei kitų žemės ūkio srities institucijų kvalifikuoti ekspertai yra įgiję nemenką patirtį ir yra pasirengę bendradarbiauti su kolegomis iš Ukrainos prisidedant prie integracijos į ES siekių įgyvendinimo.

Vienas iš glaudaus bendradarbiavimo pavyzdžių – Nacionalinės mokėjimo agentūros bei Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerijos vykdomas projektas „Lietuvos patirties perdavimas, diegiant Ukrainoje efektyvią nacionalinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo kontrolės sistemą pagal ES reikalavimus. Šio projekto dėka bus sustiprint administraciniai gebėjimai, laipsniškai įgyvendinta ES reikalavimus atitinkanti nacionalinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo kontrolės sistema Ukrainoje.  

Šio vizito metu ukrainiečiai galės pasisemti įvairiapusės patirties – svečiai bus supažindinti su Nacionalinės mokėjimo agentūros veikla, lankysis Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre, kartu su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bei Augalininkystės tarnybos atstovais – Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, Medininkų pasienio poste. Svečiai taip pat vyks į Griškabūdžio žemės ūkio bendrovę Šakių rajone.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel. (8 5) 2391 274