Ukrainai labai svarbi Lietuvos, kaip ES narės, patirtis

Data

2011 01 21

Įvertinimas
0

                   

Lietuvos stendą parodoje ,,Žalioji savaitė“ aplankė ir su žemės ūkio ministru Kaziu Starkevičiumi, įvairių institucijų vadovais ir verslininkais susitiko Ukrainos agrarinės politikos ministro Nikolajaus  Vladmirovičiaus Prisiažniuko vadovaujama delegacija. Siekiant glaudesnio bendradarbiavimo, susitikimo metu buvo pasirašytas  Lietuvos žemės ūkio ministerijos ir Ukrainos žemės ūkio politikos ir maisto ministerijos veiksmų planas dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje.

 

Pasirašytas veiksmų planas

Žemės ūkio ministrai yra jau ne kartą susitikę ir Lietuvoje, ir Ukrainoje, kartu dalyvavę žemės ūkio parodose, tarptautinėse konferencijose, dvišaliuose susitikimuose. Tad Vokietijoje jie vienas kitam padavė rankas kaip tikri laiko patikrinti draugai.

 

Abiejų šalių bendradarbiavimas yra labai aktyvus jau nuo 2008 m., kai buvo pasirašytas susitarimas tarp ministerijų dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje. Ukraina visada pabrėžia, kad jos prioritetas – investicijos į žemės ūkio sektorių.  Šios šalies vyriausybė planuoja įgyvendinti daug reformų šiame sektoriuje, todėl Lietuvos, kaip ES narės, patirtis jiems yra labai vertinga.

 

Susitikimo „Žaliojoje savaitėje“ metu ministras N.Prisiažniuk neslėpė, kad šiemet Ukrainai nebuvo patys geriausi metai. Pasak jo, ne tik Lietuvą, bet ir Ukrainą vargina augančios duonos kainos, nes nei viena šalis negavo tokio grūdų derliaus, kokio tikėjosi. Ministras N.Prisiažniuk taip pat aptarė galimybę Lietuvai parduoti kukurūzų ir pašarinių grūdų.

 

Susitikimo metu abiejų šalių ministrai pasirašė ir oficialų, iš anksto suderintą, Lietuvos žemės ūkio ministerijos ir Ukrainos žemės ūkio politikos ir maisto ministerijos veiksmų planą dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje. Abi šalys susitarė bendradarbiauti ir keistis patirtimi, ypatingai atkreipiant dėmesį į Ukrainos pastangas siekiant Europos Sąjungos narystės, perkeliant ES acquis, ES Bendrosios žemės ūkio politikos nuostatas į Ukrainos nacionalinę teisę bei vykdant jų įgyvendinimo stebėseną šiose žemės ūkio srityse: ES įstatymų pritaikyme, Valstybės žemės fondo kūrime, mokslo ir mokymo, gyvulininkystės, veislininkystės, veterinarijos, žuvininkystės sektoriuose.

 

Skaičiai ir faktai

2010 m. 1-10 mėnesiais 58 proc. eksportuotų į Ukrainą žemės ūkio ir maisto produktų buvo užauginti arba pagaminti Lietuvoje. Minėtuoju laikotarpiu žemės ūkio ir maisto produktų eksportas į Ukrainą sudarė 0,3 proc. viso žemės ūkio ir maisto produktų eksporto, importas siekė 2,1 proc. viso žemės ūkio ir maisto prekių importo. Eksporto struktūroje pagal šalis Ukraina buvo 26 vietoje, o importo – 12 vietoje (2009 metais – atitinkamai 30 ir 13  vietoje).

 

Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria Lietuvos įmonės, eskportuodamos į Ukrainą, yra muitų sistema (Ukraina – ne ES narė), veterinarijos procedūrų problemos, mokesčiai (dėl politinės sistemos nestabilumo dažnai keičiama mokesčių sistema), valiutų kurso svyravimai, didelė konkurencija su vietos gamintojais ir kt.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel. (8 5) 2391 016