Tvirtėja JAV ir Lietuvos ryšiai

Data

2013 11 05

Įvertinimas
0

Lapkričio 5 d. žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna, viceministras Mindaugas Kuklierius, ministerijos kanclerė Dalia Miniataitė susitiko su JAV nepaprastąja ir įgaliotąja ambasadore J.E. Deborah Ann Mc Carthy.

Lietuva nuo 2003 m. siekia gauti leidimus į JAV eksportuoti mėsą ir mėsos produktus, tad šis klausimas ypač aktualus Žemės ūkio ministerijai.  Pernai JAV maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriai atliko auditą 5 pasirinktose mūsų šalies mėsos perdirbimo įmonėse, nuodugniai išnagrinėjo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vykdomos valstybinės kontrolės mechanizmus ir metodus, įvertino Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute atliekamų laboratorinių tyrimų atitiktį JAV reikalavimams. Šiemet rugsėjo 16-24 d. Lietuvoje buvo atliktas pakartotinis pirminio ekvivalentiškumo auditas.

JAV ambasadorė D.A. Mc Carthy pagyrė puikius lietuviškus produktus ir informavo, kad JAV Maisto saugos ir inspekcijos tarnyba jau apibendrina rezultatus. Audito ataskaita turėtų būti parengta dar šiais metais. Žemės ūkio ministras V. Jukna padėkojo JAV pareigūnams už parodytą dėmesį, supratimą ir pastangas leidimų išdavimo procese.

Šiemet birželio mėnesį prof. V.Juknos vadovaujama delegacija lankėsi JAV. Vizito metu buvo susitikta su aukštais JAV pareigūnais, lankytasi Viskonsino-Madisono ir Mičigano  universitetuose, aptartos dvišalio bendradarbiavimo žemės ūkio mokslo, studijų, bendrų projektų vykdymo žemės ūkio, gyvulininkystės, apsirūpinimo maistu, maisto saugos ir kitose srityse. „Jūsų mokslo visuomenė yra tikrai stipri, norėčiau padėti užmegzti ryšius ir su kitais universitetais“, - kalbėjo ambasadorė, pritardama ministro minčiai, kad abiejų šalių ryšiai labai priklausys nuo techninio ir mokslinio bendradarbiavimo.

Susitikimo metu kalba neišvengiamai pasisuko ir apie lietuviškų pieno produktų eksporto į Rusiją aktualijas. Ambasadorė teiravosi, ar Lietuva dairosi kitų rinkų, ar tikisi, kad situacija pasikeis. „Žinoma, tikimės, kad draudimas eksportuoti į Rusiją bus atšauktas, o naujų rinkų Žemės ūkio ministerija ieško nuolat“, - padėtį charakterizavo ministras.

JAV ambasadorė domėjosi ir Lietuvos požiūriu į ES derybas dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės. „Labai laukiame, kad kuo greičiau būtų pasiektas bendras susitarimas ir pasirašyta sutartis“, - teigė V.Jukna.

Kadangi ES rinka nėra uždaryta genetiškai modifikuotiems organizmams (GMO), JAV ambasadorė norėjo sužinoti mūsų valstybės požiūrį į GMO. Ministras pabrėžė, kad Lietuvos visuomenė į GMO žiūri labai konservatyviai, nes trūksta moksliškai pagrįstų tyrimų apie GMO poveikį kelioms kartoms. „Viena galimų bendradarbiavimo sričių tarp JAV ir Lietuvos mokslininkų galėtų būti būtent šios informacinės spragos užpildymas“, - pastebėjo ministras.

JAV ambasadorė D.A. Mc Carthy taip pat perdavė Briuselyje girdėtus puikius  atsiliepimus apie Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai, domėjosi ir bendradarbiavimu su Latvija bei Estija, Lietuvos žemės ūkio atašė veikla JAV.

Ministras V.Jukna ne tik padėkojo ambasadorei už palaikymą, bet ir pakvietė atvykti į kitąmet Kaune įvyksiančią didžiausią Baltijos šalyse tarptautinę žemės ūkio ir  maisto parodą „AgroBalt‘ 2014“. „Gal atsirastų ir JAV verslininkų, kurie norėtų  dalyvauti parodoje“,  - pasiūlė žemės ūkio ministras.

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel. (8 5) 2391 016