Lietuva – Ukrainos strateginis partneris kelyje į Europos Sąjungą

Data

2011 11 02

Įvertinimas
0

 

 

Lapkričio 2 d. žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius susitiko su Ukrainos ambasadoriumi Lietuvoje Valerijumi Žovtenka suderinti abiems šalims aktualių žemės ir maisto ūkio sektoriaus bendradarbiavimo klausimų, kurie bus plėtojami LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės oficialaus vizito į Ukrainą lapkričio 21–22 d. metu. Kartu su LR Prezidente į Ukrainą planuoja vykti ir žemės ūkio ministras. Žemės ūkio ministerijoje vykusiame susitikime dalyvavo viceministras Mindaugas Kuklierius, kiti atsakingi ministerijos pareigūnai.

 

 

 

Ukrainos ambasadorius V.Žovtenka atkreipė dėmesį, jog rengiantis LR Prezidentės D.Grybauskaitės vizitui į Ukrainą, ypač akcentuojamas  strateginis Ukrainos siekis integruotis į Europos Sąjungą, ir Lietuvos, kaip strateginio partnerio šiame kelyje, vaidmuo. „Mus vienija tai, jog ir Ukraina, ir Lietuva yra tradicinės žemės ūkio šalys, gaminančios maistą, o tai globaliu mastu yra labai svarbus ekonomikos privalumas, kai pasaulyje sparčiai auga gyventojų skaičius ir maisto poreikis, – mintimis dalijosi V.Žovtenka. – Mūsų kraštų žmonės darbštūs, žemės tinkamos maisto gamybai, taigi ekonomikos ateitis priklauso žemės ūkio sektoriui“.  Ambasadorius  pabrėžė, jog Ukraina orientuojasi į Europos gyvenimo vertybes, ir Lietuva tampa nepamainomu tarpininku, įgyvendinant europinius standartus bei įtvirtinant europines normas įvairiose ekonomikos ir gyvenimo srityse.  V.Žovtenka patikino, jog tapusi ES nare, Ukraina visuomet išliks Lietuvos bendramintė ir sąjungininkė.

 

Žemės ūkio ministras K.Starkevičius patvirtino, jog Lietuva yra visiškai pasirengusi bendradarbiauti su Ukraina ir dalytis patirtimi, ypač jai siekiant priimti Europos Sąjungos teisyną (acquis), Bendrosios žemės ūkio politikos nuostatas perkeliant į Ukrainos nacionalinę teisę ir vykdant jų įgyvendinimo stebėseną.

 

Pasak ministro, viena iš eurointegracijos priemonių galėtų būti projektai finansuojami iš Dvynių programos, kurie skirti institucinių gebėjimų stiprinimui įdiegiant ES teisės aktų reikalavimus ar harmonizuojant juos su nacionaliniais teisės aktais.

 

Viceministras M.Kuklierius pažymėjo, jog Lietuva jau turi Dvynių projektų įgyvendinimo patirties, todėl Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) galėtų perduoti savo patirtį Ukrainos kolegoms, rengiantiems žemės ūkio produkcijos gamybos ir kokybės kontrolės sistemą pagal ES normas ir standartus. ŽŪM galėtų būti Ukrainos žemės ūkio politikos ir maisto ministerijos partnere vykdant Dvynių projektą.

 

K.Starkevičius išsakė nuomonę, jog svarbus vadovų, bet dar svarbesnis pačių ūkininkų ir jų organizacijų artimas bendradarbiavimas. Jis priminė, kad 2011 m. birželio mėn. Ukrainos ūkininkai ir jų sąjungos vadovas lankėsi Lietuvos žemės ūkio ministerijoje. Tuomet buvo aptartos galimybės bendradarbiauti su Ukrainos ūkininkais ir pasiūlyta kartu vykdyti Dvynių projektą įgyvendinant pieno ir pieno produktų kokybės standartus pagal ES reikalavimus Ukrainoje, tokiu būdu keliant šios šalies pieno pramonės konkurencingumą. Svečiai teiravosi, kaip parengti išankstinę paraišką įgyvendinti Dvynių projektą Ukrainoje. Šiuo metu paraiška jau parengta ir bus įteikta Ukrainos žemės ūkio politikos ir maisto ministerijai.

 

Ukrainos ambasadorius aktyviai domėjosi Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ir Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veikla, jų funkcijomis ir vaidmeniu, integruojantis į ES.

 

Lietuva ir Ukraina glaudžiai bendradarbiauja veterinarijos ir fitosanitarijos srityse. Ministras K.Starkevičius pasidžiaugė, kad Lietuva turi labai gerų fitosanitarijos sertifikavimo srities specialistų-ekspertų, kurie konsultuoja šios srities specialistus ne vienoje  šalyje.

 

Susitikime buvo aptartos galimybės steigti Lietuvoje bendrą sertifikavimo ir standartizavimo įmonę, kuri sertifikuotų Ukrainos žemės ūkio ir maisto produkciją pagal ES reikalavimus ir normas. Šis klausimas detaliau bus plėtojamas abiejų šalių Prezidentų susitikime.

 

Aptartos ir mokslo bei mokymo, konsultavimo institucijų bendradarbiavimo, studentų ir dėstytojų mainų programų galimybės. Ministras K.Starkevičius akcentavo, jog Rytų Europos ir Azijos šalyse auga poreikis studijuoti užsienyje rusų kalba, todėl A.Stulginskio universitetas parengė mokymo programas rusų kalba bakalauro ir magistro laipsniui įgyti. Šias mokymo programas užsienio studentams universitetas pradės siūlyti nuo 2012 m. rugsėjo.

 

Ambasadorius V.Žovtenka pažymėjo, jog partnerystė, kuri sudarytų sąlygas Ukrainos jaunimui kurį laiką mokytis ir studijuoti Europos šalyje Lietuvoje, jam atrodo itin reikšminga. „Pusmetį ar metus pagyvenus kitoje šalyje įgyjama itin vertinga patirtis, pasikeičia žmonių mentalitetas. Jie tiesiog užsikrečia europiniu virusu“, – pastebėjo Ukrainos ambasadorius.

 

Žemės ūkio ministras K.Starkevičius pakvietė Ukrainą dalyvauti 19–oje tarptautinėje žemės ūkio, maisto ir pakuočių pramonės parodoje „AgroBalt“, kuri vyks 2012 m. gegužę. „Nuo pat gyvavimo pradžios „AgroBalt“ – ne vien tarptautinė paroda, bet ir vieta, kur susitinka daugelio šalių vyriausybių, oficialių delegacijų atstovai, kur rengiami  laikmečio keliamus klausimus analizuojantys politiniai forumai, kuriuose dalyvauti į ES besirengiančiai Ukrainai būtų labai naudinga“,– susitikimą apibendrino ministras K.Starkevičius. Susitikimo metu taip pat buvo aptarta galimybė organizuoti Lietuvos-Ukrainos-Baltarusijos-Moldovos forumą.

 

 

 

 

 

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel. (8 5) 239 1018