Lietuva padės gerinti Ukrainos žuvininkystės sektoriaus administravimą

Data

2012 09 05

Įvertinimas
0

Š. m. rugsėjo mėnesį Žemės ūkio ministerija kartu su Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pradeda įgyvendinti projektą „Pagalba Ukrainos valstybinei žuvininkystės agentūrai stiprinant administracinius gebėjimus žuvininkystės sektoriaus administravimo srityje bei integruojantis į Europos Sąjungą“.

Beveik tris mėnesius vyksiančio projekto partnerė yra Ukrainos valstybinė žuvininkystės agentūra, atsakinga už žuvininkystės politikos formavimą ir įgyvendinimą Ukrainoje. Šios agentūros atstovai Lietuvoje lankėsi jau 2011 m. kovo mėnesį ir aptarė Ukrainos integracijos į ES siekių palaikymo galimybes. Vizito metu pasiūlyta inicijuoti dvišalį projektą, kuris padėtų geriau susipažinti su ES reikalavimais.

Siekiant įgyvendinti ES bendrosios žuvininkystės politikos principus, šiuo projektu norima sustiprinti Ukrainos administracinius ir institucinius gebėjimus suteikiant Lietuvos ekspertų pagalbą ir konsultacijas. Atsižvelgiant į Ukrainai aktualiausius klausimus, jos atstovus numatoma supažindinti su ES reikalavimais ir Lietuvos patirtimi juos įgyvendinant. Projektas turėtų sudaryti prielaidas tausesniam žuvų išteklių naudojimui, tvariai žuvininkystės plėtrai, nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių žuvininkystės sektoriaus interesams, vaidmens Ukrainoje stiprinimui.

Lietuvos užsienio reikalų ministerija iš Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų projektui įgyvendinti skyrė 40 tūkst. litų.

Projekto metu Lietuvos ekspertai vyks į Kijevą, o Ukrainos specialistai lankysis Lietuvoje. Vilniuje jiems bus pristatytos pagrindinės žuvininkystės kontrolei skirtos informacinės sistemos, Klaipėdoje ukrainiečiai susipažins su taikomomis žvejybos kontrolės techninėmis priemonėmis, o Ignalinos rajone jie lankysis čia esančiame didžiausiame Lietuvoje valstybiniame žuvų veisimo ir auginimo centre.

Ukrainos specialistai bus konsultuojami ES žuvininkystės kontrolės sistemos ir kovos su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba klausimais, taip pat bus aptartas žuvininkystės sektoriaus organizacijų vaidmuo ES bendrojoje žuvininkystės politikoje, jų bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis. Lietuvos ekspertai pristatys mūsų šalies valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose veikiančią žuvivaisos sistemą, supažindins su pagrindinėmis žuvininkystės reglamentavimo sritimis, ES žuvininkystės teisės aktų įgyvendinimo ypatumais, pateiks rekomendacijos, kaip užtikrinti sklandų ir nuoseklų nacionalinių teisės aktų derinimą su ES teise.