Lietuva ir Ukraina: integracijos į ES pamokos

Data

2014 10 07

Įvertinimas
0

Lietuvą ir Ukrainą nuo seno sieja artimi ryšiai. Pastaruoju metu, Ukrainai pasiryžus integruotis į Europos Sąjungą (ES),  jie tik stiprėja. Žemės ūkio ministerijoje lankėsi  Ukrainos žemės ūkio politikos ir maisto ministerijos delegacija, atvykusi į Lietuvą  aiškintis praktinių integracijos į ES klausimų, domėtis kaimo plėtros programa, augalų apsauga, kaimo turizmu, šalutinių gyvūninių produktų tvarkymu ir pan.

Žemės ūkio viceministras Vilius Martusevičius  pažymėjo, jog Lietuva pasirengusi teikti Ukrainos kolegoms detalias ir konkrečias konsultacijas dėl integracijos į ES, kad būtų išvengta klaidų, kurias dėl nepatyrimo padarė mūsų šalis.

Svečiai pabrėžė, jog integruojantis į ES, Ukrainos žemės ir maisto ūkiui būtini struktūriniai pokyčiai. Šiuo metu šalis stengiasi įgyvendinti saugią maisto gamybos grandinę nuo lauko iki stalo – nuo gyvūnų gerovės ūkyje iki maisto produktų kokybės parduotuvėse. Visoje maisto produkto gamybos grandinėje turi būti užtikrinamas atsekamumas – galimybė sužinoti, kur ir kokiomis sąlygomis produktas bei jo sudedamosios dalys buvo išaugintos, perdirbtos, kol pasiekė vartotojų stalą. Tam, kas Lietuvoje jau seniai įprasta, Ukrainoje tik pradedami tiesti keliai.

Svečiai pasidalijo patirtimi, kaip įgyvendindami struktūrinius pokyčius pertvarkė fitosanitarijos ir veterinarijos tarnybas. Jas sujungė kartu ir sukūrė vieną didelę instituciją, atsakingą už daugelį sričių – gyvūnų gydymą, diagnostiką, profilaktiką, augalų apsaugą, kaimo turizmą ir pan.

Ukrainiečius domino, kaip Lietuvoje buvo įkurta Nacionalinė mokėjimo agentūra, kokios funkcijos jai deleguotos, kaip veikia Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, kokia yra ūkininkų konsultavimo sistema, ar ji efektyvi ir pan.

Susitarta nuolat palaikyti artimus ryšius, keistis informacija, dalytis patirtimi. Lietuvos žemės ūkio ministerija pažadėjo teikti nuolatines konsultacijas dėl Ukrainos integravimosi į ES.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija