JAV auditoriai pristatė pirmines vizito Lietuvoje išvadas

Data

2012 09 26

Įvertinimas
0

Šiandien, rugsėjo 26 d., JAV Žemės ūkio departamento Maisto saugos ir inspektavimo tarnybos (FSIS) ekspertai susitiko su Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministru Kaziu Starkevičium ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriumi dr. Jonu Milium. Susitikimų metu svečiai pristatė nuo rugsėjo 16 d. vykdyto valstybinės kontrolės sistemos, užtikrinant mėsos sektoriaus saugą, audito rezultatus.

Kaip susitikimo metu pabrėžė Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius, šis vizitas labai svarbus žingsnis, išjudinęs bent 20 metų vykstančias derybas dėl leidimo Lietuvai eksportuoti maisto produktus į JAV. Bendras teigiamas mūsų šalies kontrolės sistemos įvertinimas leidžia tikėtis, kad Lietuvos maisto gamintojai neužilgo turės galimybę savo produkciją pasiūlyti ir JAV vartotojams.

Daugiau kaip 2 savaites trukusio audito metu ekspertai nuodugniai išnagrinėjo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vykdomos valstybinės kontrolės mechanizmus ir metodus, vertino Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute atliekamų laboratorinių tyrimų atitiktį FSIS reikalavimams. Be to, analizuojant taikomų kontrolės sistemų praktinius aspektus, auditai atlikti 5 pasirinktose mūsų šalies mėsos perdirbimo įmonėse.

„Šiandien mūsų pristatoma audito ataskaita yra pirminė ir dar turės būti patvirtinta. Tai galėsime padaryti, išanalizavę visus audito metu surinktus duomenis, mums pateiktus dokumentus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistų įgyvendintus koregavimo veiksmus. Tačiau jau dabar galime pasakyti, kad Lietuvoje veikianti valstybinės maisto kontrolės sistema atitinka visus keliamus reikalavimus, o audito metu nustatyti nežymūs neatitikai neturės įtakos bendroms patvirtinimo išvadoms. Reikia pabrėžti, kad daugeliu atvejų nustatyti neatitikimai yra sąlygoti skirtingų JAV ir Europos Sąjungoje taikomų reikalavimų ar metodų, tačiau visus neatitikimus galima nesunkiai ištaisyti, kad būtų įgyvendinti abiejų valstybių keliami reikalavimai“, – baigiamojo audito posėdžio metu sakė FSIS audito komandos lyderis dr. Faiz Agarib.

FSIS ekspertai pabrėžė, kad detalus Lietuvoje veikiančios valstybinės maisto kontrolės modelio vertinimas suteikė būtinų žinių apie visą sistemą, leido įvertinti bendras Lietuvos galimybes ir pasirengimą eksportuoti į JAV. Tuo pačiu ekspertai akcentavo, kad suteikus šaliai patvirtinimą eksportuoti į JAV, kiekviena eksportuoti norinti įmonė turės būti įvertinta papildomai.

„Šis vizitas – vienas svarbiausių etapų derybose dėl leidimo eksportuoti lietuviškus mėsos produktus į JAV, kurio metu abi pusės turėjo galimybę geriau suprasti šalių taikomus kontrolės ir tyrimų metodus, palyginti kontrolės sistemas ir požiūrį į maisto saugą. Susipažinę su ekspertų išvadomis, numatėme ir aptarėme konkrečius koregavimo žingsnius. Reikia pasakyti, kad daugelį jų jau įgyvendinome arba pradėjome įgyvendinti. Todėl tikiu, kad galutinės ataskaitos išvados bus teigiamos ir leis pradėti kitas patvirtinimo eksportui procedūras“, – po susitiko pabrėžė direktorius Jonas Milius.

Pirminis ekvivalentiškumo klausimynas dėl mėsos produktų eksporto JAV kolegoms buvo išsiųstas dar 2005 m. spalio mėn. Keletą pastarųjų metų pirminė informacija buvo nuolat papildoma, teikiami naujausi mėsos sektoriaus valstybinės kontrolės duomenys. Esminių pokyčių iki tol vangiai vykusiose derybose pasiekta tik š. m. balandžio mėnesį, Žemės ūkio ministro Kazio Starkevičiaus vadovaujamai delegacijai apsilankius JAV.