Italija palaiko ES Tarybai pirmininkaujančią Lietuvą

Data

2013 07 11

Įvertinimas
0

Liepos 11 d. žemės ūkio ministras prof. Vigilijus Jukna susitiko su Italijos ambasadoriumi J.E. Stefano Taliani de Marchio aptarti Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai prioritetų, Bendrosios žemės ūkio politikos reformos (BŽŪP) nuostatų, dvišalio bendradarbiavimo galimybių.

Italijos ambasadorius, dėkodamas žemės ūkio ministrui už priėmimą, pažymėjo, jog žemės ūkis yra labai svarbus maisto gamybos grandinėje. Stefano Taliani de Marchio sakė, kad Italija liko patenkinta  trišaliu susitarimu dėl BŽŪP reformos ir pažadėjo palaikyti Lietuvą pirmininkavimo metu. Jis akcentavo , jog Italija džiaugiasi dėl BŽŪP nuostatų remti tik aktyvius ūkininkus, skirti paramą jauniesiems ūkininkams. Ambasadorius pažymėjo, jog labai svarbu kurti kaime palankią aplinką ir įvairinti veiklą, kad mažėtų emigracija.

Žemės ūkio ministras prof. V.Jukna trumpai pristatė svečiui Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus, pabrėždamas jog Lietuvos programa yra orientuota į patikimos, augančios ir atviros Europos kūrimą. Tai yra visapusiška programa, apimanti ES finansinio stabilumo, ekonominio augimo bei užimtumo, ypač jaunimo, didinimą, ES bendrosios rinkos stiprinimą bei regioninio saugumo siekius.

 „Šių metų birželio mėnesį buvo pasiektas tarpinstitucinis politinis susitarimas dėl Bendrosios žemės ūkio politikos reformos pasiūlymų paketo, kuris galbūt maksimaliai neatitiko nacionalinių interesų, tačiau tai geras kompromisinis variantas, kuris tenkina visus“, – neabejojo ministras. Prof. V.Jukna pažymėjo, jog Lietuvos pirmininkavimo metu numatoma baigti darbus, patvirtinti  BŽŪP paketą, kad šis įsigaliotų laiku. „Darbotvarkė yra įtempta, laiko nedaug, tačiau mes esame numatę ambicingų tikslų. Vienas iš pagrindinių darbų – tai pateikti, svarstyti ir priimti pasiūlymą, kuriuo būtų nustatomos būtinos pereinamosios nuostatos 2014 metams dėl tam tikrų BŽŪP reformos aspektų, daugiausia susijusių su tiesioginių išmokų sistema ir kaimo plėtra. Priėmus pasiūlymą, būtų užtikrintas sklandus perėjimas nuo šiuo finansiniu laikotarpiu taikomo BŽŪP reglamentavimo prie naujųjų reformuotos BŽŪP taisyklių. Reglamentas privalo būti priimtas, įsigalioti ir būti taikomas jau nuo 2014 metų sausio, todėl Lietuvos pirmininkavimo metu dėl jo nuostatų turės būti susitarta ne tik Taryboje, bet ir Europos Parlamente bei Komisijoje“, – pabrėžė ministras.

Dėl Bendrosios žuvininkystės politikos reformos (BŽP) ministras akcentavo, jog Lietuva stengsis atlikti baigiamuosius darbus. „Ypač jautrus klausimas yra dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF), iš kurio 2014–2020 metais bus finansuojamas naujosios BŽP įgyvendinimas. Šiam klausimui skirsime didžiausią dėmesį ir pastangas, kad pasiektume politinį sutarimą“, – sakė prof. V.Jukna. Dėl Bendrosios žuvininkystės politikos reformos (BŽP) ministras akcentavo, jog Lietuva stengsis atlikti baigiamuosius darbus. „Ypač jautrus klausimas yra dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF), iš kurio 2014–2020 metais bus finansuojamas naujosios BŽP įgyvendinimas. Šiam klausimui skirsime didžiausią dėmesį ir pastangas, kad pasiektume politinį sutarimą“, – sakė prof. V.Jukna. Todėl Pirmininkaujančios Lietuvos tikslas – liepos 15 d. Žemės ūkio ir Žuvininkystės Taryboje susitarti dėl visapusiško bendro požiūrio, kad rugsėjo mėnesį jau galima būtų pradėti derybas su Europos Parlamentu siekiant, kad šis fondas, iš kurio bus finansuojamas naujosios BŽP įgyvendinimas ir tvari žuvininkystės bei akvakultūros sektoriaus plėtra,  veiklą pradėtų 2014m. sausio 1d.

Ministras taip pat aptarė su ambasadoriumi aktualų klausimą dėl bendrų leidžiamų sužvejoti žuvų kiekių ir kvotų paskirstymo Baltijos jūroje, kituose ES vandenyse ir už ES ribų.

Ambasadorių domino vaisių ir daržovių sektoriaus pertvarka, nes tai Italijai itin jautrus klausimas. Žemės ūkio ministras pažadėjo ieškoti visoms ES šalims narėms geriausių sprendimų dėl šio sektoriaus nuostatų. „Pirmininkaujanti Lietuva ketina pradėti darbą ir siekti maksimalios pažangos dėl būsimų Komisijos dokumentų rinkinio šioje srityje“, – patikino prof. V.Jukna.

Žemės ūkio ministras pakvietė Italijos žemės ūkio, maisto ir miškų politikos ministrę Nunzia de Girolamo į neformalų ES Tarybos susitikimą rugsėjo mėnesį.

Abi šalys sutarė kitais metais surengti bendrą seminarą ekologinės žemdirbystės klausimais.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel. (8 5) 239 1018