Paslaugų kvitų knygelių įsigijimas

Paslaugų kvitų knygeles (knygelė kartoniniais viršeliais su 50 unikaliais numeriais pažymėtų kvitų komplektų, iš viso 100 lapų) galima įsigyti visuose Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) teritoriniuose skyriuose jų darbo laiku.

Už Paslaugų kvitų knygeles mokama į „Sodros“ sąskaitą AB DNB banke LT824010042400093865 (į šią sąskaitą negali būti mokamos valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos, kurios turi būti mokamos į vieną iš čia nurodytų sąskaitų), nurodant mokėjimo kodą „400“.Už Paslaugų kvitų knygeles galima sumokėti elektroninės bankininkystės būdu, taip pat ir visose Lietuvos Respublikos kredito įstaigose, „Perlo“ terminaluose bei Lietuvos pašto klientų aptarnavimo skyriuose ir paštuose.

Paslaugų kvitų knygelės kartu su žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašu Paslaugų kvitų knygelę atsiimančiam asmeniui išduodamos pagal pateiktus apmokėjimo įrodymo dokumentus (mokėjimo nurodymus su kredito įstaigos arba mokėjimo įstaigos žyma (mokėjimo nurodymus, atliktus elektroninės bankininkystės būdu, turinčius „Įvykdymo datos“ žymą, kuri rodo apmokėjimą), kvitus ar kitus dokumentus, kuriais pagrindžiamas įvykdytas mokėjimas), šiam pasirašius Paslaugų kvitų knygelės išdavimo žurnale.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11