Paslaugų kvitų knygelių įsigijimas

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Paslaugų kvitų knygeles (knygelė kartoniniais viršeliais su 50 unikaliais numeriais pažymėtų kvitų komplektų, iš viso 100 lapų) galima įsigyti valstybės įmonėje Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre (toliau – ŽŪIKVC).

Paslaugų gavėjas, norėdamas gauti Paslaugų kvitų knygelę, asmeniškai arba per atstovą ŽŪIKVC pateikia pasirašytą prašymą, kuriame nurodomas paslaugų gavėjo vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, asmens kodas ar įmonės kodas, korespondencijos adresas, užsakomų Paslaugų kvitų knygelių skaičius, būdas, kuriuo paslaugų gavėjas nori gauti Paslaugų kvitų knygeles, – registruotu laišku paštu ar atsiimti asmeniškai arba per atstovą, atvykęs į ŽŪIKVC. Prie prašymo turi būti pridėta Paslaugų kvitų knygelių apmokėjimo įrodymo dokumento kopija.

Paslaugų kvitų knygelė paslaugų gavėjui gali būti:

1) siunčiama paprastu arba pirmenybiniu registruotu laišku prašyme nurodytu korespondencijos adresu. Paslaugų kvitų knygelė išsiunčiama registruotu laišku ne vėliau kaip per 10 darbo dienų gavus prašymą ir Paslaugų kvitų knygelių apmokėjimo įrodymo dokumento kopiją. Šis terminas gali būti pratęstas, jei iš banko negauta informacijos apie įmokos gavimą;

2)  išduota  tiesiogiai atvykus į ŽŪIKVC, adresu: Vinco Kudirkos g. 18-1, Vilniuje. Jei Paslaugų kvitų knygelę atsiima paslaugų gavėjo atstovas, jis turi pateikti asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą ir atstovavimo patvirtinimo dokumentą ar jo kopiją.

 

Už Paslaugų kvitų knygelę sumokama į ŽŪIKVC sąskaitą Nr. LT754010042401552871 AB Luminor Bank“, nurodant vieną iš įmokų kodų.

Mokėjimo paskirtis

Įmokos dydis už vnt

Įmokos kodas

už Paslaugų kvitų knygelę, atsiimant asmeniškai

2,50 Eur

107010

už Paslaugų kvitų knygelę, siunčiamą paprastu registruotu laišku

4,50 Eur

107011

už Paslaugų kvitų knygelę, siunčiamą pirmenybiniu registruotu laišku

5,00 Eur

107012

 

Detalesnę informaciją apie paslaugų kvitų knygelių įsigijimą galite rasti čia:

https://www.vic.lt/zemes-ukio-ir-miskininkystes-paslaugu-kvitu-knygeliu-pardavimas/

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-01