Teisinio reguliavimo stebėsenos rezultatai

RodikliŲ apie žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimą pagal paslaugų kvitus

per laikotarpį  nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. LENTELĖ

 

Rodiklis

Laikotarpis

2013 m

2014 m

2015 m

2016 m

2017 m

2018 m

2019 m

2020 m

Parduotų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygelių skaičius

3 015

2 385

2 377

2 534

2 662

2 853

2 792

2696

Paslaugų gavėjų skaičius

iš jų: juridiniai asmenys

         fiziniai asmenys

3 946

1 432

2 514

1 428

   406

1 022

1 444

   457

   987

1 473

514

959

1 521

1 332

189

1 571

1 449

122

1 535

-

-

1463

-

-

Paslaugų teikėjų, teikusių paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitus nors 1 dieną, skaičius

22 905

15 799

18 078

19 436

20 956

21 706

20 548

21 448

Asmenų, dirbusių pas tą patį draudėją pagal darbo sutartį ir pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą, skaičius

66

154

141

156

220

205

276

247

Asmenų, dirbusių pagal darbo sutartį pas tą patį draudėją prieš pradėdami teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, skaičius

414

268

604

835

1 120

1 043

949

1 010

Bedarbių, teikusių žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą, skaičius

9 901

12 645

10 676

14 852

6 915

9 550

6 821

7 491

Nepilnamečių asmenų (iki 18 m.), teikusių žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą skaičius

1 784

2 504

2 283

4 147

2 305

2 170

1 134

1 221

Moksleivių (nuo 18 iki 19 m.), teikusių žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą skaičius

1 638

1 682

1 258

1 977

1 048

998

974

1 165

Sumokėta PSD įmokų suma už asmenis, teikusius žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą, Eur

243 570

 

407 664

 

529 000

 

691 561

 

836 641

1 019 707

841 349

957 194

 

Šaltinis: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos informacija.

 

 

Žemės ūkio sektoriaus finansų valdymo grupės vyr. specialistė Gražina Dobkevičienė, tel. 2391 078

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-09