Teisinio reguliavimo stebėsenos rezultatai

RodikliŲ apie žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimą pagal paslaugų kvitus

per laikotarpį  nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. LENTELĖ

 

Rodiklis

Laikotarpis

2013 m

2014 m

2015 m

2016 m

2017 m

2018 m

2019 m

Parduotų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygelių skaičius

3 015

2 385

2 377

2 534

2 662

2 853

2 792

Paslaugų gavėjų skaičius

iš jų: juridiniai asmenys

         fiziniai asmenys

3 946

1 432

2 514

1 428

   406

1 022

1 444

   457

   987

1 473

514

959

1 521

1 332

189

1 571

1 449

122

1 535

-

-

Paslaugų teikėjų skaičius

22 905

15 799

18 078

19 436

20 956

21 706

20 548

Asmenų, dirbusių pas tą patį draudėją pagal darbo sutartį ir pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą, skaičius

66

154

141

156

220

205

276

Asmenų, dirbusių pagal darbo sutartį pas tą patį draudėją prieš pradėdami teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, skaičius

414

268

604

835

1 120

1 043

949

Bedarbių, teikusių žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą, skaičius

9 901

12 645

10 676

14 852

16 631

18 260

21 112

Nepilnamečių asmenų (iki 18 m.), teikusių žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą skaičius

1 784

2 504

2 283

4 147

4 552

4 312

3 510

Moksleivių (nuo 18 iki 19 m.), teikusių žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą skaičius

1 638

1 682

1 258

1 977

2 134

1 892

3 015

Sumokėta PSD įmokų suma už asmenis, teikusius žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą, Eur

243 570

 

407 664

 

529 000

 

691 561

 

836 641

1 019 707

841 349

 

Šaltinis: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos informacija.

 

    Finansų skyriaus vyr. specialistė Gražina Dobkevičienė, tel. 2391 078

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-21