Atvejai, kai paslaugas teikia nepilnamečiai asmenys

Atvejai, kai paslaugas teikia nepilnamečiai asmenys

 

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus taip pat gali teikti ir nepilnamečiai asmenys, tačiau nepilnamečių tėvai ar globėjai (rūpintojai) privalo įvertinti, ar paslaugos, kurias norima teikti, yra vaikui ne per sunkios, ar jos pakankamai saugios ir ar tokių paslaugų teikimas atitinka jo interesus, išsivystymo lygį, sveikatą ir kt.

Nepilnamečiai asmenys iki 14 metų gali teikti tik tas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, kurios nekelia pavojaus jų gyvybei ir sveikatai. Nepilnamečių vardu (už nepilnametį iki 14 metų) žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą pasirašo vienas iš jo tėvų ar globėjų (rūpintojų).

Nepilnamečiai asmenys nuo 14 iki 18 metų gali teikti tik tas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, kurios nekelia pavojaus jų gyvybei ir sveikatai, tačiau tik tuo atveju, kai turi vieno iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) rašytinį sutikimą dėl paslaugų teikimo. Tėvų ar globėjų (rūpintojų) rašytinis sutikimas yra laisvos formos dokumentas, kuriame turi būti nurodyta, kokias konkrečias žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas nepilnametis asmuo gali teikti, taip pat jame turi būti nurodytas paslaugų teikimo laikotarpis, kiek valandų per dieną gali teikti paslaugas, kur tos paslaugos bus teikiamos ir pan. Pažymėtina, kad nepilnamečiai asmenys turi teisę teikti tik tas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, kurios nurodytos minėtame rašytiniame sutikime. Šios amžiaus grupės nepilnamečiai pasirašo paslaugų kvite patys.

Siekiant pagelbėti nepilnamečių tėvams ar globėjams (rūpintojams) geriau susiorientuoti kokios paslaugos yra netinkamos nepilnamečiams, atsižvelgiant į jų teisinį statusą, amžių ir fizinį išsivystymą 2017 m. gruodžio 6 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1009 buvo pakeistas Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų sąrašas, kuris įsigaliojo  2018 m. sausio 1 d. Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų sąraše tam tikros žemės ūkio ir miškininkystės paslaugos (toliau – paslaugos) yra sužymėtos simboliais, nurodančiais kokio amžiaus nepilnamečiams asmenims atitinkama paslauga yra rekomenduojama (nerekomenduojama):

  • paslaugos, pažymėtos simboliu „1), yra nerekomenduotinos nepilnamečiams iki 18 metų amžiaus jas teikti paslaugų gavėjams (pvz., mineralinių trąšų ir cheminių augalų apsaugos priemonių pakrovimas ir iškrovimas; mineralinių trąšų barstymas; žemės ūkio augalų pjovimas ar kirtimas (dalgiais, pjautuvais, peiliais ar kitais aštriais įrankiais); daržovių valymas, naudojant peilius ar kitus aštrius įrankius; ūkinių gyvūnų, tvartų valymas ir pan.);
  • tos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugos, kurios nepažymėtos simboliu1) yra rekomenduojamos nepilnamečiams tik nuo 15 metų amžiaus jas teikti paslaugų gavėjams (pvz., akmenų rinkimas nuo laukų, jų pakrovimas į transporto priemones; komposto, durpių ar žemių paskleidimas dirvoje; žemės ūkio augalų derliaus nuėmimo paslaugos (kasimas, rovimas, rinkimas, vaisių skynimas ir jų sudėjimas į tarą; žemės ūkio produktų rūšiavimas, perrinkimas, sukrovimas į sandėlius ar daržines ir pan.);
  • simboliu „2)“ pažymėtos paslaugos (pvz., žemės ūkio augalų ravėjimas, retinimas, kaupimas ir (ar) laistymas; uogų skynimas ir jų sudėjimas į tarą; vaisių (krituolių) rinkimas nuo žemės ir jų sudėjimas į tarą; žemės ūkio produktų valymas, nenaudojant peilių ar kitų aštrių įrankių ir pan.) nurodo vaikų tėvams ar globėjams, kad simboliu „1)“ nepažymėtos paslaugos rekomenduojamos ir nepilnamečiams nuo 14 metų amžiaus jas teikti paslaugų gavėjams, tačiau tik tais atvejais, jeigu jos nekenkia jų sveikatai, vystymuisi ir netrukdo jiems mokytis pagal privalomojo švietimo bei profesinio mokymo programas.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad paslaugas, pažymėtas simboliu „2)“, nepilnamečiai nuo 15 metų amžiaus gali teikti be jokių apribojimų.

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos raštas

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11