9. Klausimas. Ar gali paslaugų gavėjas pirmąjį paslaugų kvito egzempliorių, kuris priklauso jam, išplėšti iš paslaugų kvitų knygelės ir prisegti prie buhalterinės apskaitos dokumentų, kaip išlaidas pateisinantį dokumentą?

Taip, gali, kadangi paslaugų kvitas yra apskaitos dokumentas, turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti gautų paslaugų apimtį ir sumokėtą už šias paslaugas sumą. Paslaugų gavėjas jam priklausantį užpildytą paslaugų kvito pirmąjį egzempliorių saugo Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nustatyta tvarka.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11