8. Klausimas. Ar paslaugų kvitų knygelės apmokėjimą, atliktą elektroniniu būdu, reikia papildomai patvirtinti nuvykus į banką?

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Paslaugų kvitų knygeles galima įsigyti valstybės įmonėje Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre (toliau – ŽŪIKVC). Paslaugų gavėjas, norėdamas gauti Paslaugų kvitų knygelę, asmeniškai arba per atstovą pateikia ŽŪIKVC pasirašytą prašymą, prie kurio turi būti pridėta Paslaugų kvitų knygelių apmokėjimo įrodymo dokumento kopija. Vykti į banką, norint patvirtinti elektroninės bankininkystės mokėjimo nurodymą, nebūtina. Detalesnę informaciją apie paslaugų kvitų knygelių įsigijimą galite rasti čia: https://www.vic.lt/zemes-ukio-ir-miskininkystes-paslaugu-kvitu-knygeliu-pardavimas/

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-29