6. Klausimas. Ar žmogus, teikiantis paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitus (braškių skynimas), gali nepertraukiamai pas vieną ūkininką dirbti 4 savaites?

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vienas paslaugų teikėjas turi teisę teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas vienam paslaugų gavėjui ne ilgiau kaip 60 dienų, o jeigu paslaugos teikiamos keliems paslaugų gavėjams, – ne ilgiau kaip 90 dienų per kalendorinius metus, sumuojant kiekvieną mėnesį teiktų paslaugų laiką dienomis, neatsižvelgiant į per dieną teiktų paslaugų valandų skaičių.

Vadovaujantis šiomis nuostatomis, paslaugų teikėjas gali teikti braškių skynimo ar kitas leidžiamas paslaugas pas vieną paslaugų gavėją 4 (keturias) ir daugiau savaičių iš eilės, tačiau paslaugų gavėjas turi kontroliuoti, kad paslaugų teikėjas neviršytų nustatyto maksimalaus 60 dienų termino per kalendorinius metus.

Dėl žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų knygelių  įsigijimo ir kvitų naudojimo

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11