4. Klausimas. Ar UAB, kurios veikla yra sezoninė, dažniausiai nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d., užsiimanti golfo laukų priežiūra – žolės sėja, pjovimas, tręšimas ir t.t. gali gauti paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitus?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 2 straipsnio nuostatomis, golfo laukų priežiūra nėra priskirtina žemės ūkio veiklai. Be to, Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąraše, patvirtintame Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 218, nėra numatyta golfo laukų priežiūros paslaugų, atliekamų rankomis.

Vadovaujantis šiais teisės aktais, samdomiems fiziniams asmenims įmonė negali išrašyti paslaugų kvitų už atliekamus golfo laukų priežiūros darbus (pvz., žolės sėją, pjovimą, vejos tręšimą ir kt.).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11