3. Klausimas. Ar uždaroji akcinė bendrovė, kuri turi išsinuomojusi valstybinės žemės (pagrindinė veikla durpių gavyba), gali gauti paslaugas pagal paslaugos teikimo kvitą?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 2 straipsnio nuostatomis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 76 ,,Dėl paslaugų žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo“, durpių gavyba ir su ja susijusios paslaugos, atliekamos rankiniu būdu (pvz., nemechanizuoto gabalinių durpių vartymo, durpių krovimo į rietuves, kelmų, medžio šaknų ir kitų šiukšlių rinkimo laukuose), nėra priskirtos prie žemės ūkio veiklos.

Pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintą Ekonominės veiklos klasifikatorių (EVRK-2 redakcija), durpių gavyba taip pat nelaikoma žemės ūkio veikla, o yra priskiriama prie

B sekcijos ,,Kasyba ir karjerų eksploatavimas“.

Vadovaujantis šiais teisės aktais, durpių gavybos įmonė samdomiems fiziniams asmenims negali išrašyti paslaugų kvitų už įmonei teikiamas paslaugas (pvz., nemechanizuoto gabalinių durpių vartymo, durpių krovimo į rietuves, kelmų, medžio šaknų, kitų šiukšlių rinkimo laukuose ir kt.).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11