2. Klausimas. Ar daugiabučio namo savininkų bendrija gali gauti paslaugas, teikiamas pagal kvitus (sezono metu daugiabučio namo savininkų bendrijai būtų pjaunama žolė, tvarkoma aplinka)?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 2 straipsnio nuostatomis, teritorijų, priklausančių daugiabučių namų savininkų bendrijoms, priežiūra nėra priskirtina prie žemės ūkio veiklos. Atsižvelgiant į tai, Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąraše, patvirtintame Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 218, nėra numatyta daugiabučių namų savininkų bendrijoms priklausančių teritorijų priežiūros paslaugų, atliekamų rankomis.

Vadovaujantis šiais teisės aktais, daugiabučių namų savininkų bendrija samdomiems fiziniams asmenims (potencialiems paslaugų teikėjams) negali išrašyti paslaugų kvitų už bendrijai priklausančios teritorijos priežiūros darbus (pvz., žolės pjovimą, aplinkos tvarkymą ir kt.).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11