1. Klausimas. Ar sodininkų bendrijos gali fiziniams asmenims išrašyti paslaugų kvitus atliekant sodininkų bendrijoms reikalingas tam tikras paslaugas: bendro naudojimo teritorijoje, melioracijos grioviuose užaugusiems medžiams, krūmams ir brūzgynams iškir

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 2 straipsnio nuostatomis, sodininkų bendrijų veikla nėra priskirtina žemės ūkio veiklai.

Be to, ir Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąraše, patvirtintame Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 218, nėra numatyta sodininkų bendrijoms teikiamų paslaugų, atliekamų rankomis.

Vadovaujantis šiais teisės aktais, sodininkų bendrijos negali fiziniams asmenims išrašyti paslaugų kvitų atliekant sodininkų bendrijoms reikalingas tam tikras paslaugas (pvz., melioracijos grioviuose užaugusiems medžiams, krūmams iškirsti bei išgenėti ir  pan.).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11