Žemės, maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės 2022 metais baigtų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos darbų galutinės ataskaitos

AUGALININKYSTĖ, AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR EKOLOGINĖ GAMYBA

1. Žemės ūkio augalų pasėlių būklė ir derlingumo prognozės Lietuvoje

2. Pupų ir žirnių derlingumą limituojančių veiksnių įvertinimas

3. Klimato kaitos švelninimo potencialo demonstravimas maisto medžiagomis turtinguose organiniuose dirvožemiuose nustatant tyrimais pagrįstas žemapelkės durpžemių šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų nacionalines vertes

4. Bolivinės balandos (Chenopodium quinoa), vinžirnių (Cicer arietinum) ir burnočių (Amaranthus) auginimo technologijų parengimas

5. Pluoštinių kanapių produktų, kaip organinės anglies kaupiklių ilgalaikiuose produktuose ir dirvožemyje, įvertinimas ir parengimas jų taikymui pagal TKKK metodiką ŠESD apskaitoje

 

ŽEMĖS ŪKIO INŽINERIJA, MELIORACIJA IR BIOENERGETIKA

1. Skirtingų žemdirbystės technologijų efektyvumo ir perspektyvumo įvertinimas ekonominiu, energetiniu ir aplinkosauginiu požiūriu

 

EKONOMIKA ir kaimo plėtRA

1. Tvarios gamybos žemės, maisto ūkio ir žuvininkystės sektoriuose kriterijų nustatymas, atitikimo šiems kriterijams vertinimo ir kontrolės sistemos parengimas

2. Pasaulio vertikaliosios kooperacijos (klasterių) modeliai ir jų taikymo galimybės Lietuvoje

3. Ūkių konkurencingumo vertinimas

4. Nacionalinei apskaitai ir „žaliajam“ sertifikavimui tinkamos ŠESD emisijų ir CO2 absorbcijos apskaitos modelis ūkio lygiu

5. Tyrimas dėl žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos funkcinio modelio Lietuvoje parengimo

6. Siekiant tvariai naudoti vietinę žaliavą aukštos pridėtinės vertės inovatyvių produktų gamybai, išanalizuoti ir įvertinti vertės grandinių plėtros galimybes

 

ŽUVININKYSTĖ

1. Baltijos jūros priekrantės sėklių žuvų produktyvumo, kaip Baltijos jūros pokyčių indikatoriaus, ir plekšniažuvių (upinė plekšnė, otas) jauniklių gausumo trendų vertinimas ir rekomendacijos dėl upinių plekšnių ir otų išteklių vertinimo

2. Esamos karpių selekcinės būklės eksperimentinis įvertinimas ir rekomendacijų dėl naujų veislinių linijų adaptuotų vietinėms sąlygoms sukūrimo programos ir stebėsenos parengimas

3. Rekomendacijų dėl akvakultūros tvenkinių tręšimo organinėmis ir mineralinėmis trąšomis normų ir laikotarpių parengimas

4. Sterlių įveisimo darbų Nemuno vidurupyje efektyvumo įvertinimas ir rekomendacijų dėl tolesnių įveisimo darbų plėtros parengimas

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-21