Žemės, maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės 2021 metais baigtų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos darbų galutinės ataskaitos

Žemės ir maisto ūkio sektoriaus atsparumo įvertinimas ir didinimas ekstremaliųjų situacijų ir krizių atvejais

 

AUGALININKYSTĖ, AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR EKOLOGINĖ GAMYBA

1. Glifosato ir jo skilimo produktų AMPA likučiai dirvoje ir grūduose bei jų skilimo trukmė

2. Dirvožemio kokybinės būklės Lietuvoje įvertinimas ir jo kokybės kitimo stebėsenos metodikos ir modelio parengimas

 

 

GYVULININKYSTĖ, PAŠARAI, VETERINARIJA, MAISTO ŪKIS

1. Aliejaus, gaminamo iš Lietuvoje auginamų sėklų, autentiškumo rodiklių mokslinis tyrimas ir metodinių rekomendacijų aliejaus gamybai ir teikimui rinkai parengimas

2. Gyvūnų gerovės rodiklių nustatymas ir jų taikymo metodikos parengimas ūkinių gyvūnų (vištų dedeklių, kiaulių, kailinių gyvūnų) laikymui

 

 

ŽEMĖS ŪKIO INŽINERIJA, MELIORACIJA IR BIOENERGETIKA

1. Drenažo sistemų uždumblėjimo tyrimai

2. Nulinio žemės dirbimo (No-till) technologijos kompleksinis tyrimas ir ekonominis - aplinkosauginis įvertinimas

 

 

EKONOMIKA ir kaimo plėtRA

1. Projektų inovatyvumo vertinimo metodinės rekomendacijos

2. Maisto švaistymo ir maisto praradimų visoje maisto tiekimo grandinėje lygio ir priežasčių nustatymas bei rekomendacijų parengimas

 

 

ŽUVININKYSTĖ

1. Žuvų ženklinimo metodai ir įžuvinimo efektyvumo vertinimas 

2. Smėlio pylimo Baltijos jūros priekrantėje poveikio įvertinimas

3. Nemuno deltos atšakų (upių) gilinimo projekto galimybių studijos parengimas

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-03