Žemės, maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės 2020 metais baigtų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos darbų galutinės ataskaitos

AUGALININKYSTĖ, AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR EKOLOGINĖ GAMYBA

1. Ūkinių gyvūnų laikymo vietų projektavimo techninių ir technologinių sprendimų peržiūra ir atnaujinimo parengimas bei ūkinių gyvūnų laikymo vietų eksploatavimo bendrųjų taisyklių nustatymas

2. Alternatyvių biomasės šaltinių (iš jų alternatyvių baltymų gamybos šaltiniai ir technologijos) gamyba pirminiame žemės ūkyje: technologiniai sprendimai, jų panaudojimas bioekonomikos plėtros tikslams – energetikai, pašarams, maistui

 

GYVULININKYSTĖ, PAŠARAI, VETERINARIJA, MAISTO ŪKIS

1. Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio produktų gamybai, kiekių vienam žemės ūkio produkto gamybos matavimo vienetui apskaičiavimo mokslinis pagrindimas

2. Erkinio encefalito TBE (Tick-borne encephalitis) viruso molekuliniai tyrimai ožkų ir karvių populiacijose bei technologinio proceso faktorių įtaka viruso rezistentiškumui, gaminant fermentinius sūrius iš nepasterizuoto pieno

3. Avių virškinamojo trakto parazitų antihelmintinis atsparumas ir kontrolė Lietuvoje

4. Įvairių veislių mėsinių galvijų rujos ir ovuliacijos sinchronizacijos efektyvumo tyrimai

5. Pieninių galvijų genetinio vertinimo pagal temperamentą metodikos vertinimas

6. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų nustatymas pašarų gamybos metu ir galvijų virškinimo trakte

7. Nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos analizė ir tobulinimo rekomendacijų parengimas

8.  Vaisių ir daržovių produkcijos sauga bei kokybė taikant skirtingas auginimo technologijas

9. Tvarių pienininkystės ūkių tipinių fermų modelių sukūrimas, rekomenduojamų sprendimų mokslinis ir ekonomisis pagrindimas (zip formatu)

10. Rekomendacijų dėl vertinimo metodikos pienininkystės ūkių tvarumui vertinti parengimas (zip formatu)

 

EKONOMIKA ir kaimo plėtRA

1. 2003-2018 metų žemės ūkio politikos priemonių tyrimas (įvertinimas), siekiant veiksmingesnės žemės ūkio politikos bei smulkių ir vidutinių ūkių ekonominio ir socialinio gyvybingumo

2. Žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistų bei kitų darbuotojų perspektyvinis poreikis ir jo kokybiškas tenkinimas sąveikaujant aukštojo mokslo ir profesinio rengimo institucijoms

 

ŽUVININKYSTĖ

1. Emamektino benzoato panaudojimas karpių utėlių (Argulus foliaceus) gydymui

2. Didžiųjų baltųjų garnių (Ardea alba L.) ir pilkųjų garnių (Ardea cinerea L.) populiacijos gausos dinamika ir mitybos ypatumai žuvininkystės ūkių tvenkiniuose Lietuvoje 2019–2020 metų laikotarpiu

3. Rekomendacijų dėl aštriašnipių eršketų populiacijos atkūrimo Lietuvoje 2021–2025 metais programos parengimas

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-03