Žemės, maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės 2019 metais baigtų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos darbų galutinės ataskaitos

AUGALININKYSTĖ, AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR EKOLOGINĖ GAMYBA

Daugiafunkcinių pasėlių poveikio aplinkai, dirvožemiui, augalų produktyvumui ir pelningumui pagrindimas 

Žalingiausių javų ir pašarinių augalų ligų, plintančių su sėkla, įvertinimas ir jų žalingumo slenksčių nustatymas sertifikuotoje javų ir pašarinių augalų sėkloje

Paprastojo pelėno (Microtus arvalis) paplitimo versliniuose soduose ir uogynuose nustatymas, dėl augalų apsaugos produktų registravimo

Anglies sekvestracijos potencialo žemės ūkyje įvertinimas

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų šalies augalininkystės sektoriuje inventorizavimas

Įvairių veislių miglinių javų tinkamumo integruotai kenksmingųjų organizmų kontrolei (IKOK) tyrimai

Tinkamiausios Lietuvai stichinio meteorologinio reiškinio – sausros nustatymo metodikos parengimas

Patogūs naudotojui IKOK įrankiai, paremti  IT-sprendimais, lapų dėmėtligių kontrolei  javuose. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. (Šis projektas vykdytas įgyvendinant Europos Bendrijos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos bendrosios programos (ERA-NET) iniciatyvą ,,Koordinuotas integruotosios kenksmingų organizmų kontrolės valdymas Europoje“ (C-IPM))

GYVULININKYSTĖ, PAŠARAI, VETERINARIJA, MAISTO ŪKIS

Lietuvos vietinių bičių Apis mellifera mellifera genofondo išlikimo galimybių įvertinimas

 

Kraujasiurbių ir kitų vabzdžių įtaka mechaniniame afrikinio kiaulių maro viruso pernešime į kiaulių laikymo vietas ir šernų populiacijoje

 

Afrikinio kiaulių maro (AKM) epidemiologinių ir laboratorinių tyrimų analizė, ligos plitimo prognozė, rizikos analizė ir ligos valdymo strategija laukinėje faunoje ir kiaulių laikymo vietose Lietuvos Respublikoje

 

Naujais mutagenezės metodais gautų organizmų panaudojimo Lietuvos žemės ūkyje perspektyvos

 

Lietuvos juodmargių Holšteinų (LJH) bei Lietuvos žalųjų ir žalmargių veislių galvijų genetinė analizė

EKONOMIKA ir kaimo plėtRA

Lietuvos bioekonomikos strateginės nuostatos

Žemės ūkio verslo subjektų išlaidų apskaitos ir savikainos kalkuliavimo alternatyvų tyrimas

ŽEMĖS ŪKIO INŽINERIJA, MELIORACIJA IR BIOENERGETIKA

Degazuoto biosubstrato naudojimas žemės ūkio augalų tręšimui

ŽUVININKYSTĖ

Rekomendacijų dėl žuvų ir vėžiagyvių išteklių atkūrimo valstybiniuose  vandens telkiniuose 2021-2025 metais parengimas

Baltijos jūros priekrantėje naudojamų žuvų populiacijų eksploatavimo intensyvumo įvertinimas ir rekomendacijų dėl verslinės žvejybos intensyvumo Baltijos jūros priekrantės vandenyse sureguliavimo parengimas

Rekomendacijų dėl žuvų gaudyklių naudojimo priekrantės žvejyboje parengimas

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-03