Įvykusios viešosios konsultacijos

Tausios žvejybos SKATINIMAS IR VANDENS BIOLOGINIŲ IŠTEKLIŲ IŠSAUGOJIMAS

Verslinės žvejybos sektoriaus, ekonominiai - socialiniai partneriai, mokslo bendruomenės, taip pat suinteresuoti valstybės ir kitų institucijų atstovai iki kovo 30 d. kviečiami dalyvauti apklausoje dėl 2021–2027 m. Europos jūrų reikalų, žuvininkystės ir akvakultūros fondo (EJRŽAF) lėšomis finansuotinų veiklų, kurios galėtų efektyviau prisidėti prie verslinės žvejybos sektoriaus iššūkių bei racionaliausių problemų sprendimų ir geresnio poreikių tenkinimo.

Apklausa organizuojama tęsiant diskusiją dėl 2021–2027 m. EJRŽAF pirmojo sąjungos prioriteto Tausios žvejybos skatinimas ir vandens biologinių išteklių išsaugojimas įgyvendinimo.

Apklausos rezultatai pasitarnaus kaip argumentai rengiant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 m. veiksmų programos projektą. 

Apklauso rezultatus galite pamatyti čia.

 

Darnios akvakultūros veiklos ir žvejybos bei akvakultūros produktų perdirbimo ir prekybos skatinimas 2021–2027 m.

Akvakultūros sektoriaus, socialiniai-ekonominiai partneriai, mokslo bendruomenės, taip pat suinteresuoti valstybės ir kitų institucijų atstovai kviečiami dalyvauti apklausoje dėl 2021–2027 m. Europos jūrų reikalų, žuvininkystės ir akvakultūros fondo (EJRŽAF) II Sąjungos prioriteto „Darnios akvakultūros veiklos ir žvejybos bei akvakultūros produktų perdirbimo ir prekybos skatinimas“ lėšomis finansuotinų veiklų, kurios galėtų efektyviau prisidėti prie akvakultūros ir žuvų perdirbimo sektoriaus darnios plėtros bei racionaliausių problemų sprendimų ir geresnio poreikių tenkinimo.

Žemės ūkio ministerija kreipiasi į visuomenę ir suinteresuotas grupes kviesdama išsakyti savo nuomonę apklausoje iki š. m. balandžio 30 d.

Laukiama ir nevyriausybinių organizacijų, Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bei kitų organizacijų nuomonė.

Viešosios konsultacijos tikslas – išsiaiškinti suinteresuotų grupių nuomones ir gauti pasiūlymus dėl finansuotinų veiklų pagal EJRŽAF II Sąjungos prioritetą.

Viešosios konsultacijos metodas – konsultacija su visuomene (viešoji apklausa).

Rezultatų panaudojimas – rezultatai bus naudojami rengiant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų veiksmų programos projektą.

 

Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai augti sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi pakrantės rajonuose ir krašto gilumos vietovėse skatinimas 2021–2027 m.

Žvejybos ir akvakultūros regionų vietos veiklos grupių nariai, žvejybos, akvakultūros sektoriaus, socialiniai-ekonominiai partneriai, mokslo bendruomenės, taip pat suinteresuoti valstybės ir kitų institucijų atstovai kviečiami dalyvauti apklausoje dėl 2021–2027 m. Europos jūrų reikalų, žuvininkystės ir akvakultūros fondo (EJRŽAF) III Sąjungos prioriteto  lėšomis finansuotinų veiklų, kurios galėtų efektyviau prisidėti prie tvaraus žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimo.

Žemės ūkio ministerija kreipiasi į visuomenę ir suinteresuotas grupes kviesdama išsakyti savo nuomonę apklausoje iki š. m. gegužės 3 d. Laukiama ir nevyriausybinių organizacijų, Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bei kitų organizacijų nuomonė.

Viešosios konsultacijos tikslas – išsiaiškinti suinteresuotų grupių nuomones ir gauti pasiūlymus dėl finansuotinų veiklų pagal EJRŽAF III Sąjungos prioritetą.

Viešosios konsultacijos metodas – konsultacija su visuomene (viešoji apklausa).

Rezultatų panaudojimas – rezultatai bus naudojami rengiant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų veiksmų programos projektą.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-23