NEKILNOJAMOJO TURTO PLĖTRA VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE

Konsultaciją organizuojanti institucija – Žemės ūkio ministerija

 

Tikslinės grupės – verslo organizacijų atstovai; valstybinės institucijos, gyventojai, asociacijos, verslo įmonės,

 

Konsultacijos laikas nuo 2021 m. spalio 11 iki 2021 m.  spalio 25 dienos.

 

Aprašymas

 

Žemės įstatymo nuostatos numato, kad valstybinė žemė ne aukciono būdu gali būti išnuomojama tais atvejais, kai žemės sklype, yra asmeniui nuosavybės teise priklausantys pastatai, -tokiu atveju valstybine žeme naudojamasi siekiant eksploatuoti esančius pastatus. Tačiau, dažnai įgijus nuomos teises į valstybinę žemės sklypą, siekiama vykdyti esamų pastatų rekonstrukciją ar statyti naujus pastatus. Naujų pasatų statybą ar esamų rekonstrukciją lemia skirtingos aplinkybės: vienu atveju esami pastatai, dėl savo būklės nebegali būti naudojami pagal paskirtį (yra pasibaigęs pastatų eksploatavimo laikas  ar pastatai yra fiziškai pažeisti), kitu atveju ketinimus statyti naujus pastatus lemia verslo vystymo priežastys. Žemės įstatyme nėra reglamentuojama nuomininko galimybės ir teisės statybų nuomojamoje valstybinėje žemėje srityje, bei nuomininko galimybės inicijuoti procesus dėl nuomojamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo keitimo. Šie klausimai iš dalies reglamentuojami Vyriausybės nutarimuose. Todėl praktikoje dažnai susiduriama su problema, ar žemės sklype, kur asmuo įgijo nuomos teise esamų pastatų eksploatavimui iš esmės galima naujų pastatų statyba ir kokiomis sąlygomis. Ši problema turi būti sprendžiama atsižvelgiant ne tik į žemės sklypo nuomininko interesus kuo efektyviau išnaudoti nuomojamo žemės sklypo galimybes, bet ir  į tai, kad  valstybinės žemės efektyvus panaudojimas yra visos visuomenės interesas. Atsižvelgiant į išdėstytą, siekiama aiškiau reglamentuoti statybų nuomojamoje valstybinėje žemėje tvarką, numatant aiškius kriterijus, kada galima statyba, kurie būtų suderinti su siekiu naudoti  valstybinę žemę kaip valstybinį turtą efektyviai.

 

Konsultacijos tikslas

Gauti nekilnojamojo turto plėtotojų, nekilnojamojo turto savininkų, teritorijų planavimo specialistų, savivaldybių nuomonę ir pasiūlymus dėl nekilnojamojo turto plėtros nuomojamoje valstybinėje žemėje. Atsižvelgiant į tai, būtų  rengiamas  Žemės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kuris reglamentuotų išnuomotų valstybinės žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) žemės naudojimo būdo keitimą ir teises bei sąlygas  statyti naujus pastatus ar rekonstruoti esamus pastatus išnuomotuose valstybinės žemės sklypuose.

 

 

Konsultacijos rezultatų panaudojimas – Viešosios konsultacijos rezultatai bus panaudoti rengiant teisės aktų projektus

 

Kaip dalyvauti konsultacijoje – pasiūlymai raštu

 

Kontaktai -  Žemės ūkio ministerijos  Žemės tvarkymo ir melioracijos skyriaus patarėja Dalia Žalalytė (tel. 239 1356, el. paštas  [email protected]).

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-27