Viešosios konsultacijos

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS: įvairiais būdais (metodais) valstybės institucijų ir įstaigų vykdomi veiksmai, kuriais siekiama surinkti visuomenės ar tikslinių grupių nuomones, pasiūlymus rengiamam, įgyvendinamam ar vertinamam teisės aktui arba kito tipo sprendimui.

Viešosios konsultacijos įgalina visuomenę dalyvauti sprendimų priėmime, subalansuoja visuomenės nuomonę, užtikrina sprendimų tvarumą ir informuoja piliečius apie šaliai svarbius sprendimus.

NEKILNOJAMOJO TURTO PLĖTRA VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE

 

Konsultaciją organizuojanti institucija – Žemės ūkio ministerija

 

Tikslinės grupės – verslo organizacijų atstovai; valstybinės institucijos, gyventojai, asociacijos, verslo įmonės,

 

Konsultacijos laikas nuo 2021 m. spalio 11 iki 2021 m.  spalio 25 dienos.

 

Aprašymas

 

Žemės įstatymo nuostatos numato, kad valstybinė žemė ne aukciono būdu gali būti išnuomojama tais atvejais, kai žemės sklype, yra asmeniui nuosavybės teise priklausantys pastatai, -tokiu atveju valstybine žeme naudojamasi siekiant eksploatuoti esančius pastatus. Tačiau, dažnai įgijus nuomos teises į valstybinę žemės sklypą, siekiama vykdyti esamų pastatų rekonstrukciją ar statyti naujus pastatus. Naujų pasatų statybą ar esamų rekonstrukciją lemia skirtingos aplinkybės: vienu atveju esami pastatai, dėl savo būklės nebegali būti naudojami pagal paskirtį (yra pasibaigęs pastatų eksploatavimo laikas  ar pastatai yra fiziškai pažeisti), kitu atveju ketinimus statyti naujus pastatus lemia verslo vystymo priežastys. Žemės įstatyme nėra reglamentuojama nuomininko galimybės ir teisės statybų nuomojamoje valstybinėje žemėje srityje, bei nuomininko galimybės inicijuoti procesus dėl nuomojamo žemės sklypo pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo keitimo. Šie klausimai iš dalies reglamentuojami Vyriausybės nutarimuose. Todėl praktikoje dažnai susiduriama su problema, ar žemės sklype, kur asmuo įgijo nuomos teise esamų pastatų eksploatavimui iš esmės galima naujų pastatų statyba ir kokiomis sąlygomis. Ši problema turi būti sprendžiama atsižvelgiant ne tik į žemės sklypo nuomininko interesus kuo efektyviau išnaudoti nuomojamo žemės sklypo galimybes, bet ir  į tai, kad  valstybinės žemės efektyvus panaudojimas yra visos visuomenės interesas. Atsižvelgiant į išdėstytą, siekiama aiškiau reglamentuoti statybų nuomojamoje valstybinėje žemėje tvarką, numatant aiškius kriterijus, kada galima statyba, kurie būtų suderinti su siekiu naudoti  valstybinę žemę kaip valstybinį turtą efektyviai.

 

Konsultacijos tikslas

Gauti nekilnojamojo turto plėtotojų, nekilnojamojo turto savininkų, teritorijų planavimo specialistų, savivaldybių nuomonę ir pasiūlymus dėl nekilnojamojo turto plėtros nuomojamoje valstybinėje žemėje. Atsižvelgiant į tai, būtų  rengiamas  Žemės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kuris reglamentuotų išnuomotų valstybinės žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) žemės naudojimo būdo keitimą ir teises bei sąlygas  statyti naujus pastatus ar rekonstruoti esamus pastatus išnuomotuose valstybinės žemės sklypuose.

 

 

Konsultacijos rezultatų panaudojimas – Viešosios konsultacijos rezultatai bus panaudoti rengiant teisės aktų projektus

 

Kaip dalyvauti konsultacijoje – pasiūlymai raštu

 

Kontaktai -  Žemės ūkio ministerijos  Žemės tvarkymo ir melioracijos skyriaus patarėja Dalia Žalalytė (tel. 239 1356, el. paštas  Dalia.Zalalyte@zum.lt).

Tausios žvejybos SKATINIMAS IR VANDENS BIOLOGINIŲ IŠTEKLIŲ IŠSAUGOJIMAS

Verslinės žvejybos sektoriaus, ekonominiai - socialiniai partneriai, mokslo bendruomenės, taip pat suinteresuoti valstybės ir kitų institucijų atstovai iki kovo 30 d. kviečiami dalyvauti apklausoje dėl 2021–2027 m. Europos jūrų reikalų, žuvininkystės ir akvakultūros fondo (EJRŽAF) lėšomis finansuotinų veiklų, kurios galėtų efektyviau prisidėti prie verslinės žvejybos sektoriaus iššūkių bei racionaliausių problemų sprendimų ir geresnio poreikių tenkinimo.

Apklausa organizuojama tęsiant diskusiją dėl 2021–2027 m. EJRŽAF pirmojo sąjungos prioriteto Tausios žvejybos skatinimas ir vandens biologinių išteklių išsaugojimas įgyvendinimo.

Apklausos rezultatai pasitarnaus kaip argumentai rengiant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 m. veiksmų programos projektą. 

Apklauso rezultatus galite pamatyti čia.

 

Darnios akvakultūros veiklos ir žvejybos bei akvakultūros produktų perdirbimo ir prekybos skatinimas 2021–2027 m.

Akvakultūros sektoriaus, socialiniai-ekonominiai partneriai, mokslo bendruomenės, taip pat suinteresuoti valstybės ir kitų institucijų atstovai kviečiami dalyvauti apklausoje dėl 2021–2027 m. Europos jūrų reikalų, žuvininkystės ir akvakultūros fondo (EJRŽAF) II Sąjungos prioriteto „Darnios akvakultūros veiklos ir žvejybos bei akvakultūros produktų perdirbimo ir prekybos skatinimas“ lėšomis finansuotinų veiklų, kurios galėtų efektyviau prisidėti prie akvakultūros ir žuvų perdirbimo sektoriaus darnios plėtros bei racionaliausių problemų sprendimų ir geresnio poreikių tenkinimo.

Žemės ūkio ministerija kreipiasi į visuomenę ir suinteresuotas grupes kviesdama išsakyti savo nuomonę apklausoje iki š. m. balandžio 30 d.

Laukiama ir nevyriausybinių organizacijų, Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bei kitų organizacijų nuomonė.

Viešosios konsultacijos tikslas – išsiaiškinti suinteresuotų grupių nuomones ir gauti pasiūlymus dėl finansuotinų veiklų pagal EJRŽAF II Sąjungos prioritetą.

Viešosios konsultacijos metodas – konsultacija su visuomene (viešoji apklausa).

Rezultatų panaudojimas – rezultatai bus naudojami rengiant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų veiksmų programos projektą.

 

Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai augti sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi pakrantės rajonuose ir krašto gilumos vietovėse skatinimas 2021–2027 m.

Žvejybos ir akvakultūros regionų vietos veiklos grupių nariai, žvejybos, akvakultūros sektoriaus, socialiniai-ekonominiai partneriai, mokslo bendruomenės, taip pat suinteresuoti valstybės ir kitų institucijų atstovai kviečiami dalyvauti apklausoje dėl 2021–2027 m. Europos jūrų reikalų, žuvininkystės ir akvakultūros fondo (EJRŽAF) III Sąjungos prioriteto  lėšomis finansuotinų veiklų, kurios galėtų efektyviau prisidėti prie tvaraus žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimo.

Žemės ūkio ministerija kreipiasi į visuomenę ir suinteresuotas grupes kviesdama išsakyti savo nuomonę apklausoje iki š. m. gegužės 3 d. Laukiama ir nevyriausybinių organizacijų, Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bei kitų organizacijų nuomonė.

Viešosios konsultacijos tikslas – išsiaiškinti suinteresuotų grupių nuomones ir gauti pasiūlymus dėl finansuotinų veiklų pagal EJRŽAF III Sąjungos prioritetą.

Viešosios konsultacijos metodas – konsultacija su visuomene (viešoji apklausa).

Rezultatų panaudojimas – rezultatai bus naudojami rengiant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų veiksmų programos projektą.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-15