Viešosios konsultacijos

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS: įvairiais būdais (metodais) valstybės institucijų ir įstaigų vykdomi veiksmai, kuriais siekiama surinkti visuomenės ar tikslinių grupių nuomones, pasiūlymus rengiamam, įgyvendinamam ar vertinamam teisės aktui arba kito tipo sprendimui.

Viešosios konsultacijos įgalina visuomenę dalyvauti sprendimų priėmime, subalansuoja visuomenės nuomonę, užtikrina sprendimų tvarumą ir informuoja piliečius apie šaliai svarbius sprendimus.

Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politika siekiama modernizuoti žemės ūkio sektorių, skatinant žinių kaupimą, inovacijas ir skaitmeninimą. Žemės ūkio ministerija, rengdama Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą, gegužės 7 d. organizuoja viešąją konsultaciją.

Jos metu planuojama pristatyti galimas Lietuvos žemės ūkio sektoriaus prioritetines skaitmeninimo kryptis, aptarti pagrindines su skaitmeninimu susijusias kliūtis. Taip pat siekiama išgirsti rinkos dalyvių nuomonę dėl Lietuvos žemės ūkio skaitmeninimo priemonių, krypčių, sprendimų bei technologijų, įvardijant jų teikiamas naudas ir investicijų poreikį.

Viešosios konsultacijos rezultatai bus naudojami rengiant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą. Jame turi būti nustatyta, kaip, siekiant pagerinti nustatytų investicinių priemonių veiksmingumą ir efektyvumą, skaitmeninės technologijos bus naudojamos žemės ūkyje ir kaimo vietovėse.

Apie dalyvavimą viešojoje konsultacijoje prašome pranešti iki gegužės 6 d. el. paštu: Dovile.Baltutyte@lt.ey.com arba tel. +370 62332379.

Pastebėjimus ir pasiūlymus dėl Lietuvos žemės ūkio sektoriaus prioritetinių skaitmeninimo krypčių galite siųsti el. paštu Zaneta.Jucaityte@zum.lt ir Dovile.Baltutyte@lt.ey.com.

Konsultacija vyks gegužės 7 d., 9 val. 30 min. MS Teams platformoje. Prisijungti prie jos galėsite čia:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Or call in (audio only)

+370 5 204 3923,,931453625#   Lithuania, Vilnius

Phone Conference ID: 931 453 625#

Tausios žvejybos SKATINIMAS IR VANDENS BIOLOGINIŲ IŠTEKLIŲ IŠSAUGOJIMAS

Verslinės žvejybos sektoriaus, ekonominiai - socialiniai partneriai, mokslo bendruomenės, taip pat suinteresuoti valstybės ir kitų institucijų atstovai iki kovo 30 d. kviečiami dalyvauti apklausoje dėl 2021–2027 m. Europos jūrų reikalų, žuvininkystės ir akvakultūros fondo (EJRŽAF) lėšomis finansuotinų veiklų, kurios galėtų efektyviau prisidėti prie verslinės žvejybos sektoriaus iššūkių bei racionaliausių problemų sprendimų ir geresnio poreikių tenkinimo.

Apklausa organizuojama tęsiant diskusiją dėl 2021–2027 m. EJRŽAF pirmojo sąjungos prioriteto Tausios žvejybos skatinimas ir vandens biologinių išteklių išsaugojimas įgyvendinimo.

Apklausos rezultatai pasitarnaus kaip argumentai rengiant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 m. veiksmų programos projektą. 

Apklauso rezultatus galite pamatyti čia.

 

Darnios akvakultūros veiklos ir žvejybos bei akvakultūros produktų perdirbimo ir prekybos skatinimas 2021–2027 m.

Akvakultūros sektoriaus, socialiniai-ekonominiai partneriai, mokslo bendruomenės, taip pat suinteresuoti valstybės ir kitų institucijų atstovai kviečiami dalyvauti apklausoje dėl 2021–2027 m. Europos jūrų reikalų, žuvininkystės ir akvakultūros fondo (EJRŽAF) II Sąjungos prioriteto „Darnios akvakultūros veiklos ir žvejybos bei akvakultūros produktų perdirbimo ir prekybos skatinimas“ lėšomis finansuotinų veiklų, kurios galėtų efektyviau prisidėti prie akvakultūros ir žuvų perdirbimo sektoriaus darnios plėtros bei racionaliausių problemų sprendimų ir geresnio poreikių tenkinimo.

Žemės ūkio ministerija kreipiasi į visuomenę ir suinteresuotas grupes kviesdama išsakyti savo nuomonę apklausoje iki š. m. balandžio 30 d.

Laukiama ir nevyriausybinių organizacijų, Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bei kitų organizacijų nuomonė.

Viešosios konsultacijos tikslas – išsiaiškinti suinteresuotų grupių nuomones ir gauti pasiūlymus dėl finansuotinų veiklų pagal EJRŽAF II Sąjungos prioritetą.

Viešosios konsultacijos metodas – konsultacija su visuomene (viešoji apklausa).

Rezultatų panaudojimas – rezultatai bus naudojami rengiant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų veiksmų programos projektą.

 

Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai augti sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi pakrantės rajonuose ir krašto gilumos vietovėse skatinimas 2021–2027 m.

Žvejybos ir akvakultūros regionų vietos veiklos grupių nariai, žvejybos, akvakultūros sektoriaus, socialiniai-ekonominiai partneriai, mokslo bendruomenės, taip pat suinteresuoti valstybės ir kitų institucijų atstovai kviečiami dalyvauti apklausoje dėl 2021–2027 m. Europos jūrų reikalų, žuvininkystės ir akvakultūros fondo (EJRŽAF) III Sąjungos prioriteto  lėšomis finansuotinų veiklų, kurios galėtų efektyviau prisidėti prie tvaraus žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimo.

Žemės ūkio ministerija kreipiasi į visuomenę ir suinteresuotas grupes kviesdama išsakyti savo nuomonę apklausoje iki š. m. gegužės 3 d. Laukiama ir nevyriausybinių organizacijų, Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bei kitų organizacijų nuomonė.

Viešosios konsultacijos tikslas – išsiaiškinti suinteresuotų grupių nuomones ir gauti pasiūlymus dėl finansuotinų veiklų pagal EJRŽAF III Sąjungos prioritetą.

Viešosios konsultacijos metodas – konsultacija su visuomene (viešoji apklausa).

Rezultatų panaudojimas – rezultatai bus naudojami rengiant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų veiksmų programos projektą.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-15