header image

Tyrimai

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos padalinių veiklos optimizavimo studija

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos padalinių veiklos optimizavimo studijos priedai

Aplinkosauginių ir ekologiškų akvakultūros veiklos metodų ir formų įvertinimas Lietuvos akvakultūros ūkiuose

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014 – 2020 metų veiksmų programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos išankstinis vertinimas

Nacionalinis akvakultūros sektoriaus strateginis planas 2014 – 2020 metams

Eurofish tyrimas "Market Prospects for Aquaculture Species" 

Eurofish tyrimas (LT) 

Finansinių priemonių panaudojimo galimybių ir poreikio, įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą, išankstinis vertinimas

Monitoringo ataskaita 2011

Monitoringo ataskaita 2012

Monitoringo ataskaita 2013

Monitoringo ataskaita 2014

Monitoringo ataskaita 2015

Monitoringo ataskaita 2016

Monitoringo ataskaita 2017

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11