Dėmesio! Pakeistos Perleidžiamųjų teisių į 2017-2021 metų žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdžių datos

2017 m. kovo 16 d. įvyks Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo aukciono būdu komisijos posėdis, kuriame ūkio subjektams bus suteiktos perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose aukciono būdu 2017–2019 metams

2017 m. kovo 16 d. įvyks Žvejybos galimybių skyrimo aukciono būdu komisijos posėdis, kuriame ūkio subjektams bus suteiktos Lietuvos Respublikos individualios žvejybos galimybės tolimuosiuose žvejybos rajonuose 2017 ir 2018 metams

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2017 m. kovo 23 d. 10 val. rengia Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdį, kuriame bus aukciono būdu suteikiamos perleidžiamosios teisės į 2017–2021 m. ungurių žvejybos kvotas vidaus vandens telkiniuose

Dėmesio! Atšaukiami Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo ir Žvejybos galimybių skyrimo aukciono būdu komisijų posėdžiai, turėję įvykti 2017 m. kovo 16 d. 10.30 val. ir 2017 m. kovo 16 d. 13.00 val.  

2017 m. birželio 8 d. 10 val. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) rengia Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdį (toliau – posėdis), kuriame aukciono būdu bus suteikiamos perleidžiamosios teisės į 2017–2021 m. seliavų ir ežerinių stintų žvejybos kvotas priede nurodytuose vidaus vandens telkiniuose. (Valstybinių vidaus vandens telkinių (į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą), kuriuose 2017 – 2021 metais leidžiama specializuota seliavų ir ežerinių stintų žvejyba, sąrašas)

2017 m. birželio 14 d. 13 val Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos posėdžių salėje Nr. 512 įvyks žvejybos galimybių skyrimo aukciono būdu komisijos posėdis

Įvyks perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos posėdis

2017 m. liepos 27 d. 9.00 val. skelbiamas menkių, strimelių, šprotų ir lašišų žvejybos kvotų paskirstymo aukcionas, kuris vyks Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos padalinyje Klaipėdoje, adresu Naujojo uosto g. 8A

2017 m. rugpjūčio 3 d. 13.00 val. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos posėdžių salėje Nr. 512 vyks Žvejybos galimybių skyrimo aukciono būdu komisijos posėdis, kuriame ūkio subjektams bus suteiktos Lietuvos Respublikos individualios žvejybos galimybės tolimuosiuose žvejybos rajonuose 2017 ir 2018 metams

2017 m. rugpjūčio 23 d. Šilutėje ir Klaipėdoje įvyks posėdžiai dėl perleidžiamųjų teisių į upinių nėgių ir stintų žvejybos kvotas

2017 m. rugsėjo 8 d. Klaipėdoje įvyks įvyks Perleidžiamųjų teisių į lašišų ir menkių žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo aukcionas

2017 m. spalio 6 d. vietoj atšaukto rugsėjo 8 d. posėdžio, įvyks perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos posėdis

2017 m. lapkričio 8 d. 11.00 val. skelbiamas menkių, strimelių, šprotų, lašišų žvejybos kvotų skirstymo aukcionas

2019 m. kovo 6 d. 11 val.  įvyks posėdis, dėl Perleidžiamųjų teisių į 2019–2023 m. stintų žvejybos kvotas.

2019 m.  kovo 8 d. 10 val. įvyks Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdį, kuriame bus aukciono būdu suteikiamos perleidžiamosios teisės į 2019–2023 m. ungurių žvejybos kvotas vidaus vandens telkiniuose

2019 m. kovo 21 d. 10 val. įvyks posėdis dėl perleidžiamųjų teisių į 2019-2023 m. ungurių žvejybos kvotas

Informacija apie 2019 m. kovo 6 d. 11 val. įvyksiantį posėdį dėl Perleidžiamųjų teisių į 2019-2023 m. stintų žvejybos kotas 

2019 m. balandžio 5 d. 13 val. įvyks Žvejybos galimybių tolimuosiuose žejybos rajonuose skyrimo aukciono būdu komisijos posėdis

2019 m.  spalio 18  d. 13 val.  įvyks Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos posėdis, kuriame  bus aukciono būdu suteiktos perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Bisau Gvinėjos išskirtinėje ekonominėje zonoje.

2019 m. lapkričio 15 d. įvyks aukcionas, kuriame ūkio subjektams bus paskirstytos menkių, strimėlių, šprotų, lašišų žvejybos kvotos. Priedas Nr. 1 Deklaracija 

2019 m. lapkričio 11 d. įvyks Žvejybos galimybių skyrimo aukciono būdu komisijos posėdis, kuriame ūkio subjektams bus suteiktos Lietuvos Respublikos individualios žvejybos galimybės tolimuosiuose žvejybos rajonuose 2019 metams

2019 m. gruodžio 12 d. ūkio subjektams bus paskirtos perleidžiamosios teisės naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai 2020-2034 metais. Priedas Nr. 1 Prašymo forma

2019 m. gruodžio 12 d. bus skirstomos perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje 2020-2034 metams

2019 m. gruodžio 13 d. bus skirstomos perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose 2020-2024 metams

2019 m. gruodžio 27 d. bus perskirstomos perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje 2020- 2034 metams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 m. sausio 28 d. 11 val. įvyks Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdis, kuriame aukciono būdu bus suteikiamos perleidžiamosios teisės į 2020-2024 m. polderiuose žvejybos kvotos vidaus vandens telkiniuose

2020 m. vasario 25 d. 11 val. įvyks Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdis, kuriame aukciono būdu bus suteikiamos perleidžiamosios teisės į 2020–2024 m. žvejybos kvotas Piktupėnų polderyje 

2020 m. vasario 25 d. 11 val. įvyks Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdis, kuriame aukciono būdu bus suteikiamos perleidžiamosios teisės į 2020-2024 m. stintų žvejybos kvotas.  Priedas Nr. 1 - stintų žvejybos vietų ir įrankių limitų sąrašas

2020 m. kovo 3 d. 10.00 val. vyks Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo aukciono būdu komisijos posėdis, kuriame ūkio subjektams bus suteiktos perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose aukciono būdu  2020–2034 metams. 

2020 m. kovo 3 d. 10 val. vyks Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdis, kuriame bus aukciono būdu suteikiamos perleidžiamosios teisės į 2020-2024 m. ungurių žvejybos kvotas vidaus vandens telkiniuose.

2020 m. balandžio 22 d. 11 val. vyks 26 Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse komisijos posėdis, kuriame 26 žvejybos bare ūkio subjektams bus papildomai paskirtos perleidžiamosios teisės naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai 2020-2024 metais.  Priedas Nr. 1 - Prašymo forma

2020 m. balandžio 28 d. 11.00 val. vyks Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse komisijos posėdis, kuriame aukciono būdu bus parduodamos menkių, strimėlių, šprotų, lašišų žvejybos kvotos ūkio subjektams 2020 metams.  Priedai Nr. 2, 3. 

2020 m. gegužės 19 d. 11.00 val. vyks Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūros vandenyse komisijos posėdis, kuriame aukcionu būdu ūkio subjektams bus suteiktos perleidžiamosios teisės į lašišų ir menkių žvejybos galimybes Baltijos jūroje. Priedai Nr. 1, 2

DĖMESIO!!!  Atidedamas 2020 m. balandžio 28 d. Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse komisijos posėdis, kuriame aukciono būdu turėjo būti paskirstytos ūkio subjektams menkių, strimėlių, šprotų, lašišų žvejybos kvotos 

2020 m. birželio 1 d. rengiamas Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdis, kuriame aukciono būdu bus suteikiamos perleidžiamosios teisės į  2020-2021 m. seliavų žvejybos kvotas. Priedas nr. 1 

DĖMESIO!!!  Atidedamas 2020 m. gegužės 12 d. aukcionas, kuriame ūkio subjektams turėjo būti paskirstytos menkių, strimėlių, šprotų, lašišų žvejybos kvotos

DĖMESIO!!! Atidedamas 2020 m. gegužės 19 d. aukcionas, kuriame ūkio subjektams turėjo būti suteiktos perleidžiamosios teisės į lašišų ir menkių žvejybos galimybes Baltijos jūroje

2020 m. liepos 1 d.  10.00 val. vyks pakartotinis žvejybos kvotų ir perleidžiamųjų teisių Baltijos jūroje suteikimo komisijos posėdis, kuriame aukciono būdu ūkio subjektams bus suteiktos perleidžiamosios teisės į lašišų ir menkių žvejybos galimybes Baltijos jūroje

2020 m. rugsėjo 18 d. 10.00 val. vyks aukcionas, kuriame ūkio subjektams bus paskirstytos menkių, strimėlių, šprotų žvejybos kvotos. Priedai Nr. 2,3

2020 m. lapkričio 18 d. 10.00 val. vyks žvejybos galimybių skyrimo aukcionas, kuriame ūkio subjektams bus suteiktos Lietuvos Respublikos individualios žvejybos galimybės tolimuosiuose žvejybos rajonuose 2020 metams

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11