Techninės paramos projektai

  • Techninės paramos projektai 
  • Techninės paramos lėšų limitai 
  • LR žemės ūkio ministerijos 2015 m. liepos 20 d. projektas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonės  „Techninė parama” pirmąją veiklos sritį „Veiksmų programos įgyvendinimas ir administravimas” Nr. LŽSVP-TP-Z-2015-001;

  • LR žemės ūkio ministerijos 2016 m. vasario 1 d. projektas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonės „Techninė parama” antrąją veiklos sritį „Veiksmų programos informavimas ir viešinimas” Nr. LŽSVP-TP-Z-2016-004.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11