Tyrimai, Vertinimai ir Ataskaitos 2021-2027 m. paramos programiniam laikotarpiui

  • ŽRVVG VPS 2021-2027 m. paramos dydžio skaičiavimo metodikos parengimo rezultatų tarpinis pristatymas ( 2020 m. lapkritis);
  • Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus svarbos ir produktų vartojimo tyrimas;
  • Paramos Lietuvos žvejybos ir akvakultūros regionų vietos plėtros strategijoms 2021-2021 m, įgyvendinti skyrimo ir paramos dydžio skaičiavimo metodika (Galutinė ataskaita 2020 m. lapkričio 30 d. );
  • Lietuvos akvakultūros sektoriaus plėtros po 2020 m. gairių parengimo paslaugos. Galutinė ataskaita; 
  • Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 m. programos ex-ante vertinimo tarpinė ataskaita
  • Ex-ante vertinimo pristatymas

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-24