header image
 • Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas
 • Lietuvos Respublikos partnerystės sutartis
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo" 
 • Lietuvos akvakultūros sektoriaus plėtros 2014–2020 metais planas
 • Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2014−2016 metų duomenų rinkimo programa
 • 2016‒2020 metų Lietuvos žuvininkystės kontrolės programa
 • Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklės

Metodikos:

 • Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika
 • Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Veiksmų programos priemones taikymo metodika
 • Veiksmų programos priemonių projektuose diegiamų inovacijų vertinimo metodika

Vertinimai:

 • Aplinkosauginių ir ekologiškų akvakultūros veiklos metodų ir formų įvertinimas Lietuvos akvakultūros ūkiuose
 • Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos išankstinis vertinimas
 • Finansinių priemonių panaudojimo galimybių ir poreikio, įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą, išankstinis vertinimas

Ataskaitos:

Kiti dokumentai:

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11